منو
 کاربر Online
639 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 [11:19 ]
  تفکر جانبی و خلاقیت
 

به نظر دوبونو، تفکر جانبی، نوع دیگری از تفکر است .تفکری که غیر خطی ، زنجیره ای و منطقی نیست و به معنی جست و جوی حل مسایل از طریق روش های نامتعارف و به ظاهر غیر منطقی است . چه بسا که این روش از لحاظ منطق بهنجار، غیر منطقی به نظر آیند اما همین ها نشات گرفته و برخاسته از منطق موجود در سیستم ها یا نظام های الگو ساز هستند به طور مثال وجود انگیزه ، یک ضرورت است .ساده ترین راه توصیف تفکر جانبی، عبارت است از: بازگود تر کردن یک گودالی که نمی توانید در جای دیگری گودالی بکنید. آنچه این عبارت بر آن تاکید دارد، جست و جوی روش های متفاوت و راه های متفاوت نگریستن به امور است .شما درتفکر عمودی vertical thinking موضعی را در پیش می گیرید و سپس در صدد ساختن چیزی بر آن پایه ، بر می آیید.گام بعدی شما بستگی به این دارد که هم اکنون در کجا ایستاده اید.گام بعدی شما منطقاً باید از جایی برداشته شود که هم اکنون در آن قرار دارید .همین خود، چنین القا می کند که ساختمان فکری خود یا عمیق تر کردن همان گودال سابق که گفته شد را باید بر همان پایه ای بنا نهید .مادر بزرگی مشغول بافتنی است، نوه ی خردسالش با بازی کردن با کلاف کاموا، مزاحم وی می شود .پدر برآن می شود که بچه را به پارک ببرد تا مزاحم نباشد اما همسرش می گوید بهتر است مادربزرگ به پارک برود تا از دست بچه راحت باشد .تفکر جانبی یعنی میان بر زدن الگوها در یک سیستم اطلاعاتی خود سازمان دهنده تفکر جانبی ، سرو کار زیادی با ادراک دارد و ما در این نوع تفکر ، در صدد ارائه نظر گاه های متفاوتی هستیم .همه ی این نظریات هم درست هستند و هم می توانند در سازگاری با یکدیگر باشند و تضادی نداشته باشند .هر یک از این نظرگاه ها را نمی توان از درون دیگری به دست آورد بلکه هر یک به طور مستقل به وجود آمده است به این معنا که تفکر جانبی، ارتباط زیادی با تحقیق و بررسی امور دارد ، درست همان طور که ادراک با تحقیق و بررسی سرو کار دارد مثلاً شما در اطراف ساختمانی می چرخید و از زوایای مختلفی از آن عکس می گیرید .همه ی این عکس ها ، ارزش برابر و یکسانی دارند .تفکر جانبی مثل ادراک ، خیلی با امکانات و آنچه که می تواند باشد سرو کار دارد .تفکر جانبی را می توان به دو معنی متفاوت به کار برد .تفکر جانبی خاص که عبارت از مجموعه ای از تکنیک های منظم که برای تغییر در ادراکات و مفاهیم و امور تازه ای از آن ها به کار می رود و تفکر جانبی عام که به معنی بررسی امکانات و روش های متعدد موجود به جای ادامه ی یک راه و روش است .به یک معنا ، تفکر جانبی ، تفکر ادراکی چون از منطق تفکر پردازش گر جداست .تفکر جانبی دقیقاً به تغییر مفاهیم و ادراکات می پردازد .تغییر ادراکات و مفاهیم ، پایه و اساس خلاقیتی است که دست اندر کار افکار و ایده های نوین است .تفکر جانبی با تغییر مفاهیم و ادراکات سرو کار دارد و مبتنی بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی خود سازمان دهنده است .تفکر واگرا فقط جزیی از تفکر جانبی است .تفکر واگرا ، تولید یک یا چند پاسخ غیر احتمالی و غیر معمولی به جای تولید فقط یک پاسخ درست می باشد . گاهی اوقات حتی تکنیک های تفکر جانبی کاملاً منطقی دارای منطق بهنجار ممکن است باشد.

  امتیاز: 0.00