منو
 کاربر Online
875 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389 [05:40 ]
  قانون‌گذاران یونان تا «پریکلس»
 

بعد از مرگ «کدروس»(codrus) آخرین پادشاه یونان، حکومت آتن به دست یکی از حکمای آن شهر به نام «سولون» افتاد، او قوانینی وضع کرد که پایه و اساس دموکراسی در یونان به ویژه آتن بود. او فقرا را از دادن مالیات و قبول خدمات نظامی معاف کرد. در زمینه آموزش و پرورش همه کودکان آتنی که به سن هفت سالگی می‌رسیدند، می‌بایستی از تعلیم و تربیت در مدرسه تحت نظر معلمین مجرب بهره مند باشند. همه باید مانند مدارس دوره هخامنشی از تربیت بدنی و ورزش مورد لزوم که اطفال برای جامعه یونانی به سربازانی دلیر مبدل می سازد سود جویند. در مقابل اسپارت قوانین حاکمی به نام «لیکورگ» (lycurgus) برقرار بود که مقررات بسیار خشنی داشت و حکومتی پادگانی برقرار کرده بود. طبق قوانین لیکورگ بچه‌های تازه متولد شده ضعیف را طعمه کرکس‌ها می‌کردند و آن‌هایی که باقی می ماندند باید از زیر ضربات شلاق و انواع کارهای سخت سربلند بیرون آیند تا در آینده بتوانند وارد دستگاه اداری و دولتی و نظامی شوند.
«آتن» بعد از مرگ «سولون» (solon) حاکمی به نام «کلیستن» (cleisthens) در 500 ق‌م دولت آتن را تجدید سازمان داد و مجلس شورایی به نام «بوله» (boule) ایجاد نمود. بدین ترتیب دمکراسی آتن را قوام بخشید ولی این دمکراسی شامل حال بردگان و غیر یونانی‌ها نمی‌شد و نخبا و اشراف حاکم بودند و حکومت آن ها «اریستو کراسی» (aristocracy) نام داشت ولی در داخل همین سیستم‌های حکومتی از دمکراسی تا اریستوکراسی گه‌گاهی عناصری نفوذ می‌کردند که به «الیگارش» (oligarch) معروف بودند و می‌توان گفت که حکومت را به الیگارشی (oligarchy) تبدیل کرده بودند، بدین معنی که رژیم حکومتی در دست عده قلیلی بود که با به سبب نفوذ اشرافیت و یا به سبب ثروت و یا قدرت نظامی، هسته اصلی حکومت رت در دست داشتند. اما در اسپارت (spart) حکومت «تیرائی» (جباری) (tyrant) بود به این معنی که عده‌ای قدرتمند با توجه به مطلقه خویش بر نفوس و روحیات مردم و اموال و همه چیز ملت خود زمامدار و حاکمیت داشتند. بعد از جنگ‌های پلوپونزس که در واقع جنگ بین حکومت‌های جباری اسپارت و دمکراسی آتن برقرار بود و به شکست آتنی‌ها منجر گردید و جبارها حاکم شدند و در این برهه از زمان و استیلای دیکتاتوری بود که در 339 ق م، سقراط فیلسوف بزرگ که با شعار «خود را بشناس» هدفش روشن کردن اذهان جوانان بود، در دادگاه به جرم این که افکار جوانان را نسبت به خدایان بدبین می کند به نوشیدن جام شوکران محکوم شد و از این طریق طعم مرگ را بدون ترس چشید .

  امتیاز: 0.00