منو
 کاربر Online
1172 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 [13:23 ]
  آزمایشی ساده برای بررسی قانون کولن
 

آزمایشی ساده برای بررسی قانون کولن

شکل زیر شیوه‌ی انجام آزمایش ساده‌ای را نشان می‌دهد که به کمک آن می‌توان قانون کولن را تحقیق کرد. توجه کنید که هر دو گوی فلزی دارای بار مشابهی هستند و با گرفتن گوی A در فاصله‌های مختلف نسبت به گوی B می‌توان به کمک خط‌کش میزان حرکت گوی B را اندازه گرفت. با انجام این فعالیت بستگی نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار را به فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر و همچنین مقدار بار آن‌ها بررسی کنید.

تصویر

  امتیاز: 0.00