منو
 کاربر Online
1550 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 [13:15 ]
  بار الکتریکی و آلودگی میکروبی
 

بار الکتریکی و آلودگی میکروبی

تأثیر بارهای الکتریکی روی یکدیگر می‌تواند نقش پنهانی در آلودگی میکروبی یک بیمارستان، مثلاً در حین عمل درون بینی (اندوسکوپی)، داشته باشد. در عمل اندوسکوپی، یک جراح درون بدون بیمار را روی صفحه‌ی نمایش یک نمایشگر مشاهده می‌کند. در نمایشگرهای لامپی (نه در نمایشگرهای LCD)، تصویر توسط الکترون‌هایی ایجاد می‌شود که مستقیماً به سمت صفحه‌ای حرکت می‌کنند که به طور مثبت باردار شده است. این صفحه‌ی باردار، همچنین ذرات معلق در هوا، از قبیل ضایعات پنبه، گرد و غبار، و سلول‌های پوست را که در اطراف اتاق جراحی شناورند، به خود جذب می‌کند. اگر یک ذره‌ی معلق در هوا دارای بار منفی باشد، به طرف سطح خارجی این نمایشگر کشیده می‌شود. ولی اگر ذره از لحاظ الکتریکی خنثی باشد، برخی از الکترون‌های آن می‌توانند به سمتی کشیده شوند که در نزدیک‌ترین فاصله با صفحه قرار دارد، و بدین ترتیب در آن ذره، بار القا می‌شود (شکل الف). آنگاه چنین ذره‌ای به سمت سطح خارجی کشیده می‌شود.

تصویر


چون بسیاری از ذراتی که روی سطح خارجی نمایشگر جمع شده‌اند حاصل میکروب هستند، صفحه‌ی نمایشگر با میکروب‌ها آلوده می‌شود. فرض کنید انگشت دست جراحی که دستکش به دست کرده است، برای اشاره به بخش خاصی از تصویر، به چند سانتی‌متری صفحه‌ی نمایش برسد. صفحه‌ی نمایشگر که باردار مثبت است، الکترون‌ها را از داخل انگشت به سمت نوک آن می‌کشد (شکل ب). آنگاه نوک انگشتان که به طور منفی باردار شده است موجب جمع شدن ذرات (ذرات معلق در هوا یا روی صفحه) بر روی نوک انگشت دستکش می‌شوند.

وقتی در پی این کار، جراح با دستکش آلوده به بیمار دست می‌زند، میکروب‌ها روی (یا بدتر از آن) داخل بدن بیمار وارد می‌شوند. امروزه برای پرهیز از این خطر، جراحان آگاه شده‌اند که نباید انگشتان خود را نزدیک صفحه‌ی نمایشگر ببرید.

تصویر

  امتیاز: 0.00