منو
 صفحه های تصادفی
تولید ایزوتوپ های مصنوعی:
نهاوند
بوسیدن فرزند
حواریون
ساپونیت
گزانتوکنیت
قتل میرزا سلیمان وزیر محمد خدابنده
heartbeat rapid
کارشناس اوقاف
امام علی علیه السلام و فتح قلعه خیبر و قتل مرحب
 کاربر Online
1356 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 17 اردیبهشت 1389 [09:38 ]
  لایه های درونی زمین
 

لطفا در مورد تفاوت لایه های درونی زمین ازنظرخواص فیزیکی و شیمیایی بگویید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 18 اردیبهشت 1389 [16:22 ]
  مقایسه ی لایه های ..
 

مقایسه ی لایه های درونی زمین از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی

•از نظر شیمیایی هسته ی زمین از یک بخش با ترکیب آهن و نیکل ساخته شده است.ولی از دیدگاه فیزیکی(با توجه به تغییر سرعت امواج لرزه ای) به دو بخش درونی با حالت جامد و بخش بیرونی با حالت مایع تقسیم می شود.
•سرعت امواج لرزه ای که از میان هسته ی داخلی عبور می کنند در امتداد محور چرخشی زمین افزایش بیشتری را نسبت به مسیرهای استوایی دارند.
•به عقیده ی برخی رشد بلورهای آهن(رشد هسته ی درونی) در این راستا منجر به افزایش شعاع هسته ی درونی به اندازه ی 1/3 شعاع متوسط آن است.همچنین افزایش سرعت در نیمکره ی غربی بیشتر از شرقی است.

  امتیاز: 0.00