منو
 کاربر Online
364 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 [07:39 ]
  هخامنشیان و همسایگان ایران
 

مهم‌ترین این همسایگان عبارت بودند از یونان و مصر که به شبب تعاملات فرهنگی و برخوردهای نظامی با ایران، تاثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. به ویژه آن که بعد از هجوم اسکندر به ایران و متصرفاتش، فرهنگ و تمدن ایران تحت تاثیر اقدامات اسکندر و جانشینان او به خصوص «سکوکی‌ها» به طوری قرار گرفت که حتی اشکانیان که آریایی بودند، روی سکه‌های خود با الفبای لاتین و یونانی می‌نوشتند و در تاریخ به عنوان «دوستدار یونان» معروف شدند که در تاریخ اشکانی به «فیل هلن» (دوستدار یونان) معروف شدند. چون «هلن‌ها» اقوام یونانی بودند و «فیل هلن» به معنی واضح تر «یونانی ماب» است. اشکانیان آنقدر در یونانی مابی افراط می‌کردند که حتی لقب‌های یونانی برای خود انتخاب می‌کردند و آن القاب را هنگام ضرب سکه به یونانی و در یک روی سکه می‌نوشتند. در صفحه 2580 کتاب تاریخ ایران باستان جلد سوم نوشته میرزا حسن خان مشیر الدوله پیر نیا عنوان‌ها و القاب بیشترشاهان اشکانی را نوشته مثلاً سکه‌ای از مهرداد اول که در یک روی آن به یونانی چنین نوشته شده‌است.
بازی لوس، مگالی، آرزاکی، اپی فانس، فیل هلنس bazilus megaley arazaky epyphanes philhellense که به معنی شاه بزرگ ارشک، نامی دلیر، دوستدار یونان است.
معنی هر یک از عبارات فوق به قرار زیر است.
بازی لوس= پادشاه، مگالی=بزرگ، آرزاکی=ارشک
اپی فانس = نامی دلیر فیل هلنس= دوستدار یونان
چون همه پادشاهان اشکانی لقب ارشک (اشک) داشتند، عنوان «آرزاکی» را روی سکه می‌نوشتند. از جانب دیگر در زمان کوروش بزرگ، بابل که در بین النهرین (میان رودان) قرار داشت، به وسیله ایرانیان فتح شد. این سرزمین قبل از هخامنشیان شاهد پیدا شدن امپراتوری‌هائی بود و از زمان کوروش کبیر به بعد مورد توجه ایرانیان قرار گرفت و از آن زمان به بعد این سرزمین جزئی از فلات ایران گردید. در اوایل تشکیل سلسله اشکانیان، دولت جدیدی در شبه جزیره ایتالیا که تمدن یونانی را به وام گرفته بود به نام امپراتوری روم به وجود آمد که از طریق مرزهای ارمنستان و سوریه، همسایه ایران اشکانی شد و با آنکه از زمان اوایل قدرت گرفتن اشکانیان، جنگ بین دو کشور ایران و روم آغاز شد و تا پایان دوره ساسانی ادامه داشت و هفتصد سال طول کشید اما تمدن و فرهنگ دو کشور بر یکدیگر تاثیر داشتند و گاهی که بین دو کشور صلح برقرار شد، دختران رومی به عنوان همسر پادشاهان اشکانی انتخاب می‌شدند.
نگارنده به عنوان معرفی‌کننده اوضاع و احوال ایران در زمان سلوکی‌ها و اشکانیان قبلاً لازم دانستم که برای شناخت هر چه بیشتر «سلوکیان»، «اشکانیان» و سپس ساسانیان تا زمان حمله اعراب و انقراض این سلسله، اولاً با تمدن‌های به وجود آمده در بین النهرین (میان رودان) آشنا شویم و سپس با شناخت یونان و روم باستان، به نحو شایسته‌تری، تمدن و فرهنگ سلوکیان (جانشینان اسکندر) در ایران، بالاخره اشکانیان و ساسانیان را آن‌طور که بایسته و در خور پسند همه دانش‌پژوهان باشد در اختیار بخش تاریخ شبکه it قرار دهیم. بنابراین با تمدن های بین النهرین، مصر، یونان ، و روم باستان آشنا می شویم.

  امتیاز: 0.00