منو
 کاربر Online
1441 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 08 اردیبهشت 1389 [11:14 ]
  رابط‌ه‌ی تجربه و خلاقیت
 

خلاقیت حاصل از تجربه، عکس خلاقیتی است که ناشی از سادگی و بی تجربگی باشد . تجربه ، علم و اطلاعی درباره کاری که انجام می گیرد به ما می دهد . از تجربه است که به موفق بودن کاری ، امری یا معامله ای پی خواهیم برد . اولین شکل عملکرد خلاقیت ناشی از تجربه ، پر سر و صدا بودن آن است . فکری که از قبل ، خیلی خوب از کار درآمده است ، سعی می شود که با تغییرات و اصلاحاتی در آن ، هم چون فکر تازه و بکری جا زده شود . دومین شکل عملکرد خلاقیت ناشی از تجربه ، این است که اگر کاری قبلاً خوب از آب درآمده پس می توان آن را تکرار کرد مثلاً اگر یک فیلم خوب از آب درآمده مانند فیلم اخراجی ها ، چرا اخراجی ها ی 2 و 3 و... ساخته نشود؟ این نوع راهبرد ، شامل نسخه برداری وبه عاریت گرفتن و شبیه سازی است مثلاً سبک جدیدی در تبلیغات ، بلافاصله ، تقلید کنندگان زیادی پیدا می کند . این نوع خلاقیت ها ، در آمریکا به عنوان یک کشور سرمایه داری بسیار معمول و عادی است .جایی که مردم از قبول خطر روی می گردانند ، اگر شما انجام کاری را سودمند یافتید ، آن وقت ترجیح می دهید به جای این که سراغ چیز جدیدی بروید ، آن را تکرار کنید ، زیرا شکست ، ضررهای شخصی زیادی به دنبال دارد . شایستگی یک مسوول ، فقط با آخرین کاری که انجام داده است سنجیده می شود . چنین چیزی بیشتر به فرصت طلبی می انجامد تا رشد فرصت های واقعی .سومین نحوه ی عملکرد خلاقیت ناشی از تجربه ، تفکیک امور از یکدیگر و سپس ترکیب آن ها با هم است برای مثال ، مواد واشیایی که برای انجام کاری در نظر گرفته می شوند ، هم چون مجموعه ای بسته بندی شده ای هستند که برای تولید محصولی به کار می روند ، مثل وسایلی که برای امور مالی استفاده می شوند .وقتی زمان آن می رسد که محصول جدیدی تولید شود ، بسته بندی اولیه از هم باز شده و سپس مواد و اجزای آن به طریق دیگری بسته بندی می شوند .معمولاً این مواد و اجزا در بسته بندی های متفاوتی با هم ترکیب می شوند و به همین دلیل است که این ترکیبات ، همواره تغییر می کنند . خلاقیت ناشی از تجربه ، اصولاً خلاقیتی است کم خطر که در پی به دست آوردن دوباره ی موقعیت های گذشته است و اکثر امور خلاق تجاری از این گونه اند.

  امتیاز: 0.00