منو
 کاربر Online
713 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 08 اردیبهشت 1389 [11:09 ]
  رابطه خلاقیت با سادگی و معصومیت
 

دوبونو معتقد است که اگر اشخاص ، روش معمول ، راه حل معمول و مفاهیم معمول دست اندر کار موضوعی را ندانند آن گاه ممکن است به روش تازه ای دست یابند . هم چنین اگر بدانند که محدودیت هایی برای دستیابی به اهداف خود را دارند در آن صورت با مانع برخورد کنند ، در آن صورت به فکر راه هایی غیر معمول و نو خواهند افتاد .به نظر دوبونو ، خلاقیت بیشتر از سر زندگی و یا روش ساده به وجود می آید تا این که حاصل جست و جوی روش های جدیدی باشد به همین دلیل است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ، رسیدن به تفکر خلاق ، به نوعی ساده فکر کردن و جستجوی راه حل های ساده و منطقی است و این سادگی و معصومیت را د رتفکر کودکان بیش از سایرین می دانند زیرا با رشد سنی ، سادگی و صداقت رو به کاهش می گذارد . او می گوید باید به نظرات بچه ها هم گوش داد. البته بعید به نظر می رسد که بچه ها بتوانند راه حل های سنجیده و حساب شده ای ارائه دهند اما اگر شنوندگان ، آمادگی دریافت اصول فکری آن ها را داشته باشند، آن وقت ممکن است راه و روش های تازه ای از بین حرف های کودکانه ی آنها بروز نماید .بسیاری از افراد معتقدند که می باید برای کشف راه های جدید در عرصه های مختلف مثلاً در کسب و کار وغیره همه چیز را دانست و از تمام اطلاعات موجود و پیرامون آن بهره برد و اگر این کار را انجام ندهیم ، نخواهیم توانست از اطلاعات موجود بهره ای ببریم اما اگر همه ی این بررسی و مطاله را انجام دهیم ، آن وقت ، فرصت نوآوری را از دست خواهیم داد زیرا اشخاص ، در جریان مطالعه و بررسی خود ، مفاهیم و ادراکات موجود را خواهند پذیرفت . این احتمال وجود دارد که در جریان مطالعه ی خود ، مفاهیم و ادراکات موجود را مورد تردید و چالش قرار دهید و حتی ممکن است سر از راهی جز این درآورید اما دیگر آن سادگی و بی تجربگی را نسبت به این ایده ها نخواهید داشت. شما دیگر فرصت و امکان پدید آوردن مفهوم جدیدی را که اندک تفاوتی با مفاهیم مرسوم و معمول داشته باشد، نخواهید داشت ، لذا اگر خواستار شایستگی و صلاحیت خود در امور هستید ، باید همه چیز را مطالعه و بررسی کنید اما اگر طالب نوآوری هستید، نباید به این کار مبادرت ورزید .یکی از راه های برون رفت از این مشکل ، اراده برای مطالعه کردن و بررسی موضوعاتی است که ناظر به حصول و به دست آوردن دریافت و ادراکی از وضع جدید باشد .سپس،از این کار باز می ایستید و اندیشه ی خود را در این باره به کار می اندازید ، وقتی توانستید ایده ها و افکار شخصی خود را پدید آورید ، آنگاه به مطالعه ی بیشتر می پردازید .بعد از آن ،دست از این کار می کشید و به بازنگری افکار خود می پردازید و حتی افکار نو و جدیدی پدید خواهید آورد .بعد، با نگاهی به گذشته ، بررسی خود را تکمیل می کنید و بدین گونه ، فرصت نوآوری در کار را خواهید داشت .باید توجه داشت که برخی از کارها و امور سخت و جدی ، اتفاقاً سهل و آسان هستند ، نظیر کارهای تبلیغاتی و تلوزیونی و در برخی حوزه های کاری دیگر ، مقررات معین و ثابت و یا حتی مقررات سخت و شدیدی حاکم بر نحوه ی امور وجود دارد .چون در حوزه های کاری سهل و ساده ، چنین قوانینی عملاً وجود ندارد صاحبان مشاغل در چنین حوزه های کاری، دست به ابداع مجموعه ای از قوانین و دستور العمل های اختیاری می زنند تا احساس ایمنی بیشتری کنند .اگر انجام هر کاری بلامانع باشد، پس چگونه بدانید که چه کاری را باید انجام دهد؟
به همین دلیل است که مردم ، خود را ناگزیر از کار در چارچوب دستور العمل های خشک و جدی می بینند که کاملاً دلبخواهی هستند و واضع آن ها ، سنت هاست . در چنین حوزه های کاری است که سادگی و بی تجربگی معمولاً همچون نادانی ، نادیده گرفته می شود.

  امتیاز: 0.00