منو
 کاربر Online
691 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 25 فروردین 1389 [10:52 ]
  مقابله ی هیجان مدار
 

آدمی برای جلوگیری از فرسودگی ناشی از هیجانات منفی که منجر به درگیر نشدن با جریان های عملی مساله است، به مقابله ی هیجان مدار رو می کند .علاوه بر این در مواجهه با مساله های لاینحل نیز مردم به این شیوه ی مقابله با موضوع دست می زنند .شیوه های بسیار متعددی برای مقابله با هیجان های منفی وجود دارد .بعضی از محققان ، این شیوه ها را به 2 دسته ی رفتاری و شناختی تقسیم کرده اند .تدابیر رفتاری عبارت از دست زدن به تدابیر فیزیکی از قبیل ورزش ، خالی کردن خشم خود بر سر دیگران و یا درخواست حمایت عاطفی دوستان برای دور نگه داشتن ذهن خود از مساله .تدابیر شناختی عبارت از نیندیشیدن موقتی به مساله ( به نظر خودم ، ارزش نگران شدن را ندارد ) و کم کردن از تهدید موجود، از راه تغییر معنای موقعیت ( به نظر خودم خیلی هم مشتاق رفاقت با او نبودم ) تدابیر روانشناختی غالباً شامل ارزشیابی دوباره ی موقعیت هاست .طبعاً انتظار داریم بعضی از تدابیر رفتاری و شناختی ، جنبه ی سازگارانه و انطباقی داشته باشند و بعضی دیگر فقط شخص را گرفتار تنش و فشار بیشتر سازند مانند این که دانش آموزی برای جبران عدم مطالعه و آماده نبودن برای امتحان ، با استرس و فشار زیاد شب بیدار بماند و سعی نماید که تمام مطالب را د رهمان ساعات محدود بخواند و.. که بر اضطرابش افزوده نیز می شود .درخواست حمایت هیجانی از دیگران ، جزیی از تدابیر کنار آمدن با هیجانات منفی است که در کار سازگاری هیجانی و جسمانی با تنش ، کارآیی دارد . میزان حمایت اجتماعی که آدمی پس از حوادث تنش زا از مردم می بیند ، نقش حمایت اجتماعی بر سلامت فرد را زیاد می کند اما این موضوع هم هست که بعضی از دوستان یا نزدیکان ، به جای تخفیف موقعیت تنش زا، آن را تشدید می کنند ، بعضی از مردم راه و روش غیر انطباقی تری برای مقابله با هیجانات منفی در پیش می گیرند و هر نوع هیجان منفی را درخودشان انکار می کنند و آن را از حیطه ی آگاهی و هشیاری خود می رانند .گفتگوهای شخص درباره ی هیجان های منفی و مسایل پر اهمیت زندگی ، تاثیر مطلوبی بر سلامت روان وی خواهد داشت مانند نوشتن خاطرات خود و مطالعه ی آن ها د رفواصلی از زندگی شخص . برای اطلاع بیشتر به بخش مکانیزم های دفاعی مراجعه شود .از سوی دیگر عنوان می شود که افراد خلاق کمتر از مقابله ی هیجان مدار استفاده می کنند که در بحث و نقدو بررسی به آن پرداخته می شود.

  امتیاز: 0.00