منو
 کاربر Online
689 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 24 فروردین 1389 [16:24 ]
  نامگذارى واحدهاى ..
 

با هدف ایجاد هماهنگى و اتخاذ روش‌هاى یکسان براى نامگذارى واحدهاى سنگى کشور، کمیته ملى چینه‌شناسى ایران تشکیل جلسه داد. ایسنا، دکتر جلیل قلمقاش، مدیر زمین‌شناسى منطقه‌یى سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از نامگذارى واحدهاى سنگى کشور به ‌طور رسمى خبر داد و گفت: مطالعات چینه‌شناسى مبناى مطالعات زمین‌شناسى کشور را تشکیل مى‌دهد و واحدهاى رسوبى و سنگى هر منطقه براساس سن و موقعیت‌هاى مکانى به صورت سیستماتیک مطالعه و نامگذارى مى‌شوند که بر همین اساس در تمام دنیا کمیته‌هایى براى بررسى این واحدها تعریف شده است.

وی درباره هدف از برگزارى کمیته ملى چینه‌شناسى خاطرنشان کرد: این جلسات در هر کشورى با هدف ایجاد هماهنگى و اتخاذ روش‌هاى یکسان براى مطالعه و نامگذارى واحدهاى سنگى در هر کشور تشکیل شده و زیر نظر اتحادیه جهانى زمین‌شناسى فعالیت مى‌کند.

  امتیاز: 0.00