منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی نقش شهر
بعد پنجم
حرکت چشمها در عکاسی
قدرت جسمی پیامبر اکرم
حضرت فاطمه
حمیده مادر امام کاظم علیه السلام
بهارش
قحطی در ایرلند
معرف
جلوس امام هفتم در عید نوروز
 کاربر Online
409 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  شنبه 21 فروردین 1389 [11:24 ]
  نقد شیوه ی زندگی و خلاقیت
 

نقد شیوه ی زندگی و خلاقیت اصولاً هنگامی که ما از شیوه زندگی، سبک های مقابله با تنش ها و استرس ها و غیره سخن به میان می آوریم راه و روش هایی را مد نظر داریم که افراد برای مقابله با اضطراب ، نقایص واقعی یا خیالی و... به کار می برند .نقص خیالی نقصی است که وجود ندارد اما فرد احساس می کند که واجد آن است مانند زشتی یا زیبایی که ممکن است فردی احساس کند زشت است یا از طرف دوستانش طرد شده است و غیره که واقعیت ندارند ولی او چنین برداشتی دارد. د راین شرایط ، افراد ، راه هایی برای مبارزه و برای سامان دادن زندگی خود انتخاب می کنند که این انتخاب ها، جریان زندگی آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد . اما این انتخاب ها از این جهت که آدمی دارای اراده و تصمیم گیری است الزاماً ثابت و بدون تغییر نمی مانند و به عبارت دیگر شیوه زندگی و روش های مقابلاه ای می توانند تغییر یابند چرا که صفات شخصیتی انسان ها به مرور زمان تغییر می یابد و دستخوش دگر گونی می شود .اتخاذ یک روش مقابله ای با تنش ها به این معنا نیست که این روش ها همواره تا آخر عمر آدمی با او همراه هستند . انسان تحت تاثیر محیط ، تجارب شخصی ، افزایش دانش و آگاهی و به واسطه ی انتخاب دوستان وهمراهان گوناگون ، از مهارت های مختلفی که می توانند سودمند نیز باشند بهره می برند و اصولاً در تعریف شخصیت هم این گونه آمده است .که این صفات ، نسبتاً پایدار هستند نه این که کلاً و تماماً پایدار باشند .البته تغییر سبک زندگی یا ترک عادات و دگر گون شدن افکار و عقاید یا الگوهای رفتاری طبعاً ریشه دار هستند و به طور ناگهانی رخ نمی دهند ولی انسان های بسیاری بوده اند که تحت تاثیر شرایط و تجارب خاص، به کلی تغییر کرده و به انسان دیگری تبدیل شده اند .نقش آموزش و آگاهی و به ویژه اراده ی بشری و ادراک دگرگون او از زندگی می تواند منجر به تغییرات عمیقی در سطح شخصیت وی بشوند .شیوه های اسنادی که بهآن ها اشاره شد ثابت نیستند و ممکن است شخصیت تحت تاثیر شرایط خاص، فرضاً تمام رویدادها و حوادث را به بیرون از خودش ارتباط ندهد چرا که هشیاری آدمی همواره نقش تلنگری را دارد که او را به خود می آورد و او در می یابد که مثلاً همواره توجیه کردن شکست هایش سودی ندارد و احتمال دارد به خاطر سرزنش یا تحقیر و تمسخر اطرافیان و دوستان خود ، به این خود آگاهی دست یابد که علل شکست او همواره عوامل بیرونی نیستند بلکه کوتاهی یا قصور در کارها و وظایفی که بر عهده اش بوده اند عامل اصلی بوده است . دانش آموزی که به طور مداوم شکست های تحصیلی اش را بر دوش معلم و سختی درس و جز آن می اندازد بالاخره زمانی فرا می رسد که به طور واقعی با عواقب شکست هایش مواجه خواهد شد و بدین طریق احتمال زیادی دارد که از الگوی ثابت و خود فریب اش دست کشیده و در صدد آید تا نقایص خود را جبران کند یا در بحث شیوه ی زندگی ، فرضاً ورزشکاری که بریا کسب برتری و... تلاش چندین ساله ای را انجام داده است احتمال دارد که تمام موفقیت های خود را کنار گذاشته و با تصمیمی که دیگران را غافلگیر نماید راه و روش دیگری انتخاب نماید مثلاً از صحنه ی رقابت ها در اوج شهرت کنار کشیده و به یک سبک و شیوه ی زندگی متفاوتی بپردازد . این گونه تغییرات در انسان هاس بسیاری مشاهده شده است یا به طور مثال افرادی که الگوی شخصیتی پر از اضطراب و پر تنشی دارند که به آن ها الگوی نوع الف یا a می گویند که به برخی از صفات آنان اشاره خواهد شد، ممکن است در پی یک حادثه مثلاً یک سکته ی قلبی ، سبک زندگی شان را به طور جدی تغییر دهند . این افراد صفاتی دارند که به برخی از آن ها اشاره می شود مثلاً آنان دو کار را به صورت هم زمان انجام می دهند ، فرصت ندارند به چیزهای زیبا یا محیط توجه کنند، وقتی مجبور شوند در صف انتظار بکشند یا پشت سر کسی رانندگی کنند، به شدت پریشان و مضطرب می شوند، در سخن گفتن ، اشارات و حرکات سر و دست زیاد به کار می برند ، در گفتگو با دیگران از کوره در می روند نمی توانند آرام بنشینند و غیره که طبعاً این افراد مستعد بیماری های جدی مانند بیماری قلبی و عروقی نیز هستند . در ظاهر به نظر می رسد که این افراد ممکن است بهخاطر این صفات ، موفق و خلاق نباشند اما تحقیقات نشان می دهد که افراد نوع a می توانند پیشرفت قابل ملاحظه ای در تحصیل و زندگی حرفه ای و شغلی داشته باشند . در خصوص افرادی که اسناد درونی و بیرونی دارند نیز بحث های بسیاری وجود دارد . در ظاهر به نظر می رسد که افرادی که سبک اسنادی بیرونی دارند از آن جهت که به عوامل بیرونی بیش از عوامل درونی و شخصی خود توجه دارند ، احتمالاً بیشتر توجیه گرند و مستعد شکست و ناکامی و... اً چنین فردی احتمال بیشتری دارد که به خاطر اراده و عزم راسخ خود ، به اهداف بلندی دست یابد اما اگر این عدم موفقیت را به عوامل پایدار مانند ناتوانی خود نسبت دهد ، اراده اش به مراتب بیشتر از دیگران تضعیف خواهد شد و عزت نفس بسیاری را از دست خواهد داد . جالب این که برخی از انسان ها در این دایره نمی گنجند و این ها افرادی هستند که جزء مقاوم ترین مردمان در برابر سختی ها و تنش ها هستند و از سلامت روانی و جسمی بالایی برخوردار هستند . به نظر می رسد که احساس تسلط شخصی و دستیابی به هدف های شخصی ، از مهمترین عوامل این موضوع باشند وویژگی شخصیتی مردمان مقاوم در برابر تنش ، در 3 کلمه ی تعهد ، مهار کنترل و مبارزه و تلاش خلاصه می شود . این ویژگی ها با عوامل موثر در آسیبی به شمار آوردن تنش ، روابط مقابل دارند برای مثال، احساس د رمهر خود داشتن رویدادهای زندگی ، همان احساس شایستگی کردن است و همین احساس روی ارزیابی شناختی مبنی بر این باور است که تغییر در زندگی ، امری طبیعی است و باید آن را بیشتر ، فرصتی برای رشد به شمار آورد تا تهدیدی برای امنیت و آرامش .آدمی فراتر از مرزهای وجود خویش است و طبعاً می تواند بسیاری از صفات و عادات و اعمال خود را تغییر دهد . ضمن آن که در بخش مربوط به هیجانات نیز اشاره شد که الزاماً هیجانات منفی و تجارب استرس و فشار و غیره مانعی در راه خلاقیت نیستند بلکه نحوه ی مقابله با آن ها مهم است . برخی از مسایلی بوده اند که افراد خلاق ناتوان از حل و فصل آن ها ، مدت ها ، آن را رها کرده و با گذشت زمان به راه حل های نهایی دست یافته اند بنابراین ، این که گفته شود ، اسنادهای بیرونی مانع خلاقیت هستند ، نمی تواند عبارت کاملاً درستی باشد زیرا ذهن و روان آدمی گاهی نیاز به تجدید قوا دارد و گاه بهتر است که بپذیرد که در شرایط خاصی ناتوان از حل برخی مسایل است و فایده یعملی این نوع عقیده این است که او فرصت بیشتری برای پیدا کردن راه حل ها ، جدای از استرس و تنش و ناامیدی و.. خواهد یافت .

  امتیاز: 0.00