منو
 کاربر Online
866 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  شنبه 21 فروردین 1389 [10:32 ]
  برانگیختن استعدادهای پنهان
 

در کلاس درس یا در منزل یا در مکان های دیگر د رهر جا که امکان دارد ، باید به کودکان و دانش آموزان حق انتخاب و آزادی اعطا شود مثلاً یک درس علوم باید حاوی تعداد مختلفی از موضوعات برای آزمایش باشد .یک فعالیت هنری باید تا حد امکان ، انواع بسیار متفاوتی از راه ها و امکانات را ارائه دهد . برای نویسندگی ، کودکان باید موضوعات خود را انتخاب کنند. اگر برای انجام کاری ، فقط یک راه مخصوص به کودکان ارائه شود، آن ها نیز بر طبق عادت ، راه ساده و مستقیم و غیر خلاق را انتخاب خواهند کرد .کلید کار ، داشتن آن نوع فعالیت های یادگیری می باشد که بی ساختار اما در درون یک ساختار باشد . لازم است که کودکان به ویزه کوچکترها ، احساس هدفمند بودن داشته باشند .آن ها نیاز به محدودیت هایی دارند و اغلب یک طرح کلی از طرز انجام آن کار مورد نیازشان است . در درون آن محدودیت ها ، هر چه امکان انتخاب آن ها در مورد طرز انجام کار و زمان انجام یک هدف بیشتر باشد ، بهتر است . از سوی دیگر ، این حق انتخاب باعث می شود که فشار از روی دانش آموزان برداشته شود . اگر دانش آموزی رغبت به کاری ندارد ولی استعدادهایی دارد که نمی خواهد از آن ها استفاده کند و در نظر دیگران تنبل و.. تجسم می شود ، علت این است که او انگیزه ای ندارد و اتباطی بین علایق و مواد درسی او وجود ندارد . از او باید خواست تا علایق خود را بیان کند و پس از آن ، وظیفه ی معلم است تا با استفاده از دانش ومهارت خود ، وظایف و تکالیفی به او بدهد که ضمن انجام تکالیف درسی و پیوند داشتن با آن ، با موارد مورد علاقه ی او نیز ارتباط یابد به طور مثال از او بخواهد که فرضاض مساحت زمین های ورزشی را جستجو کند و یا سرعت توپ توسط یمک بازیکن را با میزان نیروی وارده و... محاسبه نماید وهر معلمی می تواند از چنین پیوندهایی بهره ببرد سایر موارد آموزشی را می توان با همکاری های دو جانبه بین معلم و دانش آموز یا همکاری های چند جانبه برقرار کرد . به طور مثال کودکاندر مورد انجام وظایف یا قانون گذاری در کلاس همکاری نموده تا از جو آن خسته نشوند .فرضاً می توان با تکنیک بارش فکری از آن ها خواست که هر قانونی را که لازم یا جالب می دانند که در کلاس درس حاکم باشد با سرعت یا با تعداد زیادی از عقاید خود بیان کنند و سپس مس توان آن ها را به صورت یک قرارداد نوشت ، روی تابلو ی اعلانات چسباند و توسط فرد فرد آن ها امضا ء نمود . بدیهی است ، احتمال بیشتری وجود دارد که کودکان ، قوانینی را که در نوشتن آن دست داشته اند ، اجرا نمایند و احتمال کمی وجود دارد که احساس کنند که آن قوانین ، آن ها راتحت کنترل بیرونی قرار داده است . به علاوه اگر قوانین به صورت اطلاع و خبر ارائه گردد، احتمالاً کودکان احساس نخواهند کرد که تحت کنترل بیرونی هستند .باید به کودکان یک محدودیت رفتاری به همراه دلیل خوبی برای آن محدودیت داده شود و قبول کرد که ممکن است بدون تعداد زیادی عبارات کنترل کننده ( مانند این کاری است کهمن می خواهم انجام بدهی) مشتاقانه از آن محدودیت ها ، فرمانبرداری ننمایند . زمینه ی دیگری که در آن مربیان ، بعضی مواقع احساس می کنند باید موضع سخت گیرانه اتخاذ کنند ، اجرای استانداردهای آموزشی ات . به ویژه با توجه به محبوبیت اخیر بازگشت به اصول ، مربیان به شدت می کوشند تا اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان، وضع را به درستی درک می کنند .و به منظور حفظ خلاقیت در چنین جوی ، به نحوی روشن ، شناساندن زمینه هایی که در آن پاسخ درست یا غلط وجود ندارد و زمینه هایی که در آن ایده های مختلف ، سبک های مختلف و روش های مختلف ، دارای ارزش مساوی هستند ، بسیار مهم است.

  امتیاز: 0.00