منو
 کاربر Online
861 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  یکشنبه 15 فروردین 1389 [10:37 ]
  وظایف معلمان دربروزخلاقیت
 

به طور کلی ، عناصر اصلی فلسفه ی آموزش که موجب ترغیب خلاقیت د رکودکان می گردد به شرح ذیل می باشد :
-یادگیری بسیار مهم و تفریحی است .کودکان به عنوان افراد منحصر به فرد قابل احترام ومحبت هستند .یاورند .

-کودکان باید یادگیرنده ی فعال باشند .باید آن ها را ترغیب نمود که علائق ، تجارب ، ایده ها و وسایل خود را به کلاس درس به آن ها باید اجازه داده شود که درباره ی هدف های کار روزانه ی خود با مربیان بحث نموده و به آن ها استقلال کاری داده شود تا تصمیم بگیرند آن هدف ها را به انجام برسانند .

-کودکان باید در کلاس درس خود، احساس اسایش و تشویق کنند و تنش و فشار نباید وجود داشته باشد .

-کودکان باید دارای حس مالکیت و غرور درباره کلاس درس خود باشند .آنها باید در سر و سامان دادن کلاس و نگهداری آن دخالت داشته باشند .باید تشویق شوند وسایلی را از منزل به کلاس بیاورند و از آن ها در فعالیت های آموزشی استفاده گردد .مربیان باید بگویند : این کلاس درس من نیست ، این کلاس درس ما است !

- مربیان منبع اطلاعات و هدایت هستند نه افراد پلیس یا گروهبان های مشق نظامی دهند و ...
کودکان باید برای مربیان احترام قایل شوند اما در ضمن در حضور آن ها احساس راحتی بنماید .
مربیان باهوش هستند اما باید بدانند که افراد کامل با صفات عالی و بی نقص نیستند .

-کودکان باید برای بحث درباره ی مسایل با مربی یا همکلاسی های خود احساس آزادی نمایند .این کلاس درس آنهاست و در مسوولیت برای کمک به حفظ آرامش آن شریک هستند .

-همکاری همیشه بر رقابت ارجحیت دارد .

-تجارب یادگیری باید حتی الامکان به تجارب دنیای واقعی کودکان نزدیک باشد .باید در کلاس درس ،هم قدرت و هم مسوولیت داشته باشند.

  امتیاز: 0.00