منو
 کاربر Online
998 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 فروردین 1389 [07:27 ]
  مدارهاي بسته و مدارهاي باز
 

مدارهاي بسته و مدارهاي باز

شكل زیر تغييراتي بر اين روال را نشان مي‌دهد. پرتابه‌اي را از نقطه‌ي A در جهت AB مماس بر سطح زمين پرتاب مي‌كنيم. مسيرهاي 1 تا 7 اثر افزايش سرعت اولیه را نشان مي‌دهند. در مسيرهاي از 3 تا 5 پرتابه به زمين برخورد نمي‌كند و يك ماهواره مي‌شود. اگر هيچ نيروي كند كننده‌اي وجود نداشته باشد سرعت پرتابه هنگامي كه به نقطه‌ي A بازمي‌گردد با سرعت اولیه آن برابر است و پرتابه حركت خود را به طور نامتناهي تكرار مي‌كند.
مسيرهاي 1 تا 5 روي خودشان بسته مي‌شوند و مدارهاي بسته نام دارند. تمام مدارهاي بسته يا بيضي‌اند يا پاره‌اي از يك بيضي ؛ مسير 4 يك دايره است كه مورد خاصي است از بيضي. مسيرهاي 6 و 7 مدارهاي بازند. پرتابه روي اين مسيرها هرگز به نقطه‌ي شروع خود بازنمي‌گردد بلكه به تدريج از زمين دور مي‌شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00