منو
 کاربر Online
701 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 فروردین 1389 [07:07 ]
  جسم‌هاي كروي و ناكروي
 

جسم‌هاي كروي و ناكروي

جسم‌هاي با تقارن كروي مورد مهمي هستند زيرا قمرها ، سياره‌ها و ستاره‌ها جملگي تمايل به كروي بودن دارند. از آن‌جا كه همه‌ي ذره‌هاي درون يك جسم يك‌ديگر را به گونه‌اي گرانشي مي‌ربايند ذره‌ها تمايل دارند با حركت فاصله‌ي بين خود را كمينه كنند. در نتيجه جسم به طور طبيعي شكل كروي به خود مي‌گيرد ، همان‌‌گونه كه اگر مشتي گل را با وارد كردن نيروهاي برابر از همه سو بر آن فشرده كنيد به شكل كره درمي‌آيد. اين اثر به طور قابل ملاحظه‌اي در جسم‌هاي سماوي كم جرم كاهش مي‌يابد زيرا ربايش گرانشي كم‌تر است و اين جسم‌ها تمايل به كروي شدن پيدا نمي‌كنند. درشكل زیر جسم‌هاي كروي و ناكروي ، سياره‌ي مشتري و يكي از قمرهاي كوچك آن آمالته‌آ، نشان داده شده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00