منو
 کاربر Online
962 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 فروردین 1389 [07:06 ]
  گرانش و جسم‌هاي با تقارن كروي
 

گرانش و جسم‌هاي با تقارن كروي

نيروهاي گرانشي همواره در راستاي خطي عمل مي‌كنند كه دو ذره را به هم متصل مي‌كند و يك زوج كنش ـ واكنش تشكيل مي‌دهند. اين دو نيروي برهم‌كنش حتي هنگامي كه جرم ذره‌ها مختلف باشند بزرگي مساوي دارند . بزرگي نيروي ربايشي‌اي كه بدن شما بر زمين وارد مي‌كند با بزرگي نيرويي كه زمين بر شما وارد مي‌كند برابر است. هنگامي كه از بالاي تخته‌ي شيرجه به درون استخر مي‌افتيد تمامي زمين بالا مي‌آيد تا شما را ملاقات كند! (به اين دليل متوجه اين موضوع نمي‌شويد كه جرم زمين با ضريبي حدود 10 به توان 23 از جرم شما بيش‌تر است. از اين رو شتاب زمين تنها 10 به توان منفی 23 برابر شتاب شماست.)

قانون گرانش را برحسب برهم‌كنش بين دو ذره بيان می کنند. معلوم مي‌شود كه برهم‌كنش گرانشي هر دو جسمي كه توزيع جرم آن‌ها تقارن كروي داشته باشد (مثل كره‌هاي توپر يا پوسته‌هاي كروي) همان‌‌گونه كه در شكل زیر نشان داده شده است به گونه‌اي است كه گويي تمام جرم هر يك از دو جسم را در مركز آن متمركز كرده‌ايم.

تصویر

  امتیاز: 0.00