منو
 کاربر Online
937 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 22 اسفند 1388 [06:20 ]
  توصیف نیرو برحسب میدان
 

توصیف نیرو برحسب میدان
یک راه مفید برای توصیف نیروهایی که از فاصله عمل می کنند برحسب میدان است. یک جسم در تمام نقطه‌ها در فضای اطراف خود یک آشفتگی یا میدان ایجاد می‌کند و نیرویی که بر جسم دوم در یک نقطه‌ی خاص وارد می‌شود پاسخ آن به میدان جسم اول در آن نقطه است. به هر نیرویی که از فاصله عمل می‌کند یک میدان وابسته است در نتیجه از میدان‌‌های گرانشی ، میدان‌های الکتریکی ، میدان‌های مغناطیسی و نظایر آن یاد می‌کنیم. مفهوم میدان ابزاری توانمند برای توصیف برهم‌کنش‌های گرانشی،الکتریکی و مغناطیسی است.

  امتیاز: 0.00