منو
 صفحه های تصادفی
اشکال چهار گانه قیاس اقترانی
شاهین
سمسئیت
سندرم قبل از قاعدگی PMS
تاریخ تمدن ویل دورانت
جمع شدن یاران دین
ماه و ذرات بنیادی
شروع نخستین زمزمه های جدایی و فروپاشی حکومت صفویان
چه زمانی سریعتر به دور خورشید می‌گردیم؟
طوفان نوح
 کاربر Online
708 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 14 اسفند 1388 [18:10 ]
  چرا نيروهاي گرانشي مهم‌اند
 

چرا نيروهاي گرانشي مهم‌اند

محاسبه های مبتنی بر قانون گرانش نیوتون نشان مي‌دهد كه نيروهاي گرانشي بين جسم‌هاي با اندازه‌هاي لوازم خانگي ناچيزند ، ولي بين جسم‌هايي در اندازه‌هاي ستاره‌ها بسيار عظيم‌اند. در واقع در مقياس سياره‌ها ، ستاره‌ها و كهكشان‌ها ، گرانش مهم‌ترين نيروهاست (شكل زیر- منظومه‌ي شمسي ما بخشي از يك كهكشان مارپيچي شبيه به اين كهكشان است كه همراه با حدود 100 میلیارد ستاره شامل گاز ، گردوغبار و مواد ديگر نيز هست. تمامي اين مجموعه توسط ربايش گرانشي متقابل همه‌ي ماده‌هاي موجود در كهكشان گرد هم نگه داشته شده‌اند.)

تصویر

اين نيرو موجب نگه داشتن زمين گرد خود و نگه داشتن سياره‌ها در مدارشان به گرد خورشيد مي‌شود. ربايش گرانشي متقابل بين بخش‌هاي مختلف خورشيد موجب مي‌شود كه ماده در هسته‌ي خورشيد تا چگالي‌ها و دماهاي بسيار زياد فشرده شده و امكان وقوع واكنش‌هاي هسته‌اي را در آن‌جا فراهم سازد. اين واكنش‌ها توليد كننده‌ي انرژي خارج شده از خورشيدند كه امكان وجود حيات روي زمين و خواندن اين كتاب براي شما را فراهم آورده است.

نيروي گرانشي در مقياس كيهاني بسيار مهم است زيرا اين نيرو از فاصله ، بدون هيچ تماس مستقيمي بين جسم‌ها عمل مي‌كند. نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي نيز همين ويژگي قابل توجه را دارند ، ولي در مقياس‌هاي نجومي اهميت كم‌تري دارند زيرا انباشت‌هاي بزرگ ماده از نظر الكتريكي خنثي هستند يعني داراي مقدارهاي مساوي از بارهاي مثبت و منفي‌اند. در نتيجه نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي بين ستاره‌ها يا سياره‌ها بسيار كوچك يا صفرند.

يك راه مفيد براي توصيف نيروهايي كه از فاصله عمل مي كنند برحسب ميدان است. يك جسم در تمام نقطه‌ها در فضاي اطراف خود يك آشفتگي يا ميدان ايجاد مي‌كند و نيرويي كه بر جسم دوم در يك نقطه‌ي خاص وارد مي‌شود پاسخ آن به ميدان جسم اول در آن نقطه است. به هر نيرويي كه از فاصله عمل مي‌كند يك ميدان وابسته است در نتيجه از ميدان‌‌هاي گرانشي ، ميدان‌هاي الكتريكي ، ميدان‌هاي مغناطيسي و نظاير آن ياد مي‌كنيم.

  امتیاز: 0.00