منو
 صفحه های تصادفی
ویژگی افراد خود شکوفا
ویژه نامه درسی فیزیک
روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه
ارزیابی پارامتریک رسانه های مختلف(نوار و دیسک و...
صدف خوراکی
انگیزهای راستگویی
عقاید مخالفین منطق و پاسخ های داده شده به آن
کتب و رسالات ابوریحان بیرونی
همانند سازی DNA
رمز گشایی ماده ژنتیکی
 کاربر Online
357 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 03 اسفند 1388 [11:54 ]
  نقطه ی جوش گاز CFC
 

نقطه ی جوش گاز CFC
دانش آموزی پرسیده اند
می خواستم نقطه ی جوش برخی از گازهایCFC(گازهایی که برای ایجاد سرمایش در وسایل خنک کننده به کار می رود)را بدانم.لطفا`هرچه سریعتر زیرا فقط تا 4اسفند وقت دارم.با تشکّر.

پاسخ:در جدول زیر اطلاعات مورد نیاز آمده است

تصویر

  امتیاز: 0.00