منو
 صفحه های تصادفی
صدرالدین عمر خجندی
تبلیغات و جنگ
آلکسی لئونوف
دودی کردن
نشانه های ظهور فساد
القاب و اسامی آمده در قرآن
آسیه بنت مزاحم
مدیریت فرایندها
تاثیر ویژگیهای دانش آموزان ، برنامه و فضای آموزشی در فرایند تدریس
نزدیک بینی یا میوپی «Myopia»
 کاربر Online
912 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 01 اسفند 1388 [05:55 ]
  قانون صفرم ترمودینامیک به روایت تصویر
 

قانون صفرم ترمودینامیک به روایت تصویر

تصویر

تصویر

اگر C در ابتدا با A و B در تعادل گرمایی باشد ، آنگاه A و B نیز با یک دیگر در تعادل گرمایی‌اند. این نتیجه قانون صفرم ترمودینامیک نامیده می‌شود.
به اهمیت این قانون فقط پس از قانون‌های اول ، دوم و سوم ترمودینامیک پی برده و نام گذاری شد. از این رو اساسی‌تر از همه‌ی آن‌هاست ، و نام `صفرم` نام مناسبی است.

  امتیاز: 0.00