منو
 کاربر Online
1190 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  شنبه 01 اسفند 1388 [05:46 ]
  رابطه ی خلاقیت با سلامت روانی
 

در بحث هنجار و ناهنجاری به ملاک هایی اشاره شد که این گونه افراد را از یکدیگر متمایز می کند اما به راستی شخصیت سالم چیست؟ دارنده ی شخصیت سالم چه ویژگی هایی دارد ؟روانشناسانی که در آغاز به جای مطالعه ی سلامت روان به بررسی بیماری های روانی می پرداختند تا مدت ها ، استعداد بالقوه و ذاتی آدمی را برای رشد و کمال و خود شکوفایی نادیده می گرفتند تا این که روانشناسان انسان گرا ظهور کردند به طور جدی به مبحث سلامت روانی پرداختند .آن ها به نظریات و مکاتب قبل ایراد گرفتند و مدعی شدند که نظریات پیشین ، توانائی های آدمی را نادیده گرفته و انسان نرا اسیر ناخودآگاه یا محیط بیرونی و غیره تصور می کردند و به ابعاد بیمار گونه ی انسان توجه داشتند اما این که سلامت روانی چیست و شخصیت سالم چه ویژگی هایی دارد ، البته، توافق قطعی بین صاحب نظران وجود ندارد ولی آنها صفاتی را در آدمی نمایان می سازند که طبعاً نشانه های بارزتری از سلامت روانی است به طور مثال یک یاز اولین نظریه پردازان در این زمینه گوردون آلپورت (gordon allport) است که شماری از صفات مذکور را خاطر نشان کرده است مانند این افراد سالم خود را با فعالیت های گوناگون ، گسترش می دهند و به طور معنا داری به آن فعالیت ها می پردازند بدین ترتیب که هر چه شخص با فعالیت ها ، مردم و اندیشه های متنوع تر و متعدد تری در ارتباط باشد ، سلامت روان بیشتری دارد یا این که این افراد روابط صمیمانه با دیگران دارند،از امنیت عاطفی برخوردارند و نقاط ضعف و کاستی های خود را می پذیرند ، درک واقع بینانه ا خود و جهان دارند یعنی حوادث ورویدادها و انسان ها و غیره را خوب یا بد نمی پندارند و واقعیت ها را آن گونه که هست می پذیرند ، آن ها در کار خود غرق در علاقه و تلاش هستند و غیره یا این که کارل راجرز (carl rogers) افراد سالم را کسانی می داند که آمادگی کسب تجربه دارند و در برابر امور مختلف ، مقاومت نمی کنند ، شخصیتی انعطاف پذیر دارند ، هر تجربه ای برای آنان چنان تازه است که گویی پیش از آن ، هرگز وجود نداشته است و لذا هر تجربه ای با هیجان همراه است ، به نظر او این افراد احساس آزادی دارند و بدون محدودیت یا ممنوعیت فکر می کنند و آزادانه عمل می نمایند ، آن ها خلاق اند و آمادگی کسب همه ی تجربه ها را دارند و به وجود خود اعتماد داشته و در کارها و تصمیم های خود انعطاف پذیرند . به نظر او افراد خلاق و خود انگیخته ، با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی و... همرنگی یا سازش فعل پذیر و بی تحرک ندارند زیرا آنها دلبسته ی تعریف و تمجید دیگران نیستند و اگر همرنگی می کنند به خاطر شرایط خاص و برای این است که این اعمال آن ها را توانا تر سازد تا خود را به بهترین وجه رشد دهند . یا این که اعمال آن هارا تواناتر سازد تا خود را به بهترین وجه رشد دهند . یا این که آبراهام مزلو(Abraham maslow) برای افراد سالم تعداد زیادی از صفات مثبت را عنوان کرده است که یکی از آن ا آفریننده بودن آن هاست .به نظر او افراد سالم، مبتکر و بدعتگرند و این آفرینندگی را به ابتکار و تخیل ساده و صمیمی کودکان ،یعنی نگاه و نگرش بدون تعصب و مستقیم به امور تشبیه می کند و می گوید که بیشتر افراد زیر فشار مدرسه یا عوامل اجتماعی دیگر این آفرینندگی را از دست می دهند اما افراد سالم ، آن را حفظ می کنند یا بعدها در زندگی ، آن را باز می یابند و به نظر او آفرینندگی ، یشتر یک گرایش ، بیان سلامت روان و مربوط به شیوه ی ادراک و طرز واکنش نسبت به جهان است و لذا هر کسی در هر شغلیکه باشد می تواند از خود آفرینندگی نشان دهد ( برای اطلاع بیشتر که به کتاب روانشناسی کمال نوشته دوآن شولتس نشر نو مراجعه نمایید) از این رو ، رابطه خلاقیت با سلامت روانی همواره مد نظر محققان قرار گرفته و به اعتقاد آنها افراد سالم با امکان خلاقیت بیشتری نسبت به افراد کمتر سالم یا ناهنجار و بیمار خواهند بود.

  امتیاز: 0.00