منو
 کاربر Online
782 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  دوشنبه 21 دی 1388 [05:23 ]
  تعداد تخم مرغ
 

razz
تعداد تخم مرغ های پیرزن
در زمانهای قدیم که روستائیان محصولات خود را برای فروش به بازار هفتگی می آوردند روزی یک پیرزن روستایی یک سبد از تخم مرغهای مزرعه خود را برای فروش به بازار آورد. اما هنوز هیچکدام از تخم مرغها را نفروخته بود که اسب یک سوارکار پایش به سبد خورد و در نتیجه تمام تخم مرغها شکست. اسب سوار خیلی ناراحت شد و از پیرزن روستایی پرسید که تعداد تخم مرغها چند تا بوده تا او پول آنها را پرداخت کند.پیرزن گفت که تعداد تخم مرغها را نمیداند اما وقتی تخم مرغها را 2تا2 تا برمیداشت یکی باقی می ماند 3تا3 تا برمیداشت یکی باقی می ماند4تا4 تا برمیداشت یکی باقی می ماند5تا5 تا برمیداشت یکی باقی می ماند6تا6 تا برمیداشت یکی باقی می ماند اما وقتی 7تا7 تا بر میداشت چیزی باقی نمی ماند.
اسب سوار تعداد تخم مرغها را محاسبه کرد و پول پیرزن روستایی را پرداخت نمود.
پرسش:تعداد تخم مرغها چند تا بود؟

  امتیاز: 0.00