منو
 صفحه های تصادفی
اصطلاحات و مفاهیمی در مورد درزه ها
نایب السلطنگی نادر
hyperthyroidism
بهینه سازی میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی فاظلابهای صنعتی
کاردان جنگل و مرتع
تکلم
تکنولوژی نانو
ابوالفتح صاعدی عبدالملک
اثر قطرات باران
معاهده پاریس بر سر هرات
 کاربر Online
286 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 28 آذر 1388 [20:35 ]
  ساعت...
 

ساعت شهرaاز ساعت شهرbکه در فاصله 15درجه واقع است چگونه محاسبه میشود

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 10 دی 1388 [18:43 ]
  پاسخ
 

این سوال ناقص است حتماجهت این دو شهر که شرقی تر یا غربی تر است بایدبیان شود وگرنه در دو جهت باید محاسبه شود

  امتیاز: 0.00