منو
 کاربر Online
832 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 18 آذر 1388 [15:15 ]
  آیا می دانید که ...؟(3)
 

با سلام
یکی از پرسش های مهم در باره ی ثابت تعادل یک واکنش شیمیایی که همواره ذهن دانش آموزان و معلمان شیمی را به خود مشغول کرده است داشتن یا نداشتن واحد یا یکا است. در پاسخ به این پرسش ابتدا بایستی پرسید که منظور کدام ثابت تعادل است. ثابت تعادل ترمودینامیکی یا ثابت تعادل غیرترمودینامیکی؟ این نامگذاری را برخی کارشناسان آموزش شیمی برای یادگیری بهتر مفهوم ثابت تعادل در دوره های مقدماتی و پیش گیری از ایجاد کج فهمی به کار می برند. اگر ثابت تعادل را نسبت حاصل ضرب غلظت فراورده ها به حاصل ضرب غلظت واکنش دهنده های یک واکنش شیمیایی تعریف کنیم در این صورت با توجه تعداد مول های هر یک که توان غلظت هر جزء را در کسر معیین می کند این کسر می تواند دارای یکا باشد. یکایی که بر حسب نوع واکنش و ضرایب استوکیومتری آن متفاوت خواهد بود. به این ثابت تعادل ثابت تعادل غیرترمودینامیکی می گویند.
اما ثابت تعادل ترمودینامیکی کمیتی بدون یکا است. زیرا این کمیت از تقسیم ثابت تعادل غیرترمودینامیکی یاد شده بر ثابت تعادل غیرترمودینامیکی همان واکنش در شرایط استاندارد(شرایطی که در آن غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها برابر یک مول بر لیتر و در صورت گاز بودن فشار آن ها برابر یک اتمسفر در نظر گرفته می شود.) به دست می آید.
بنابراین ثابت تعادل ترمودینامیکی یک کمیت نسبی است و به این دلیل واحد یا یکایی به آن اختصاص نمی یابد. کتاب شیمی دوره ی پیش دانشگاهی تنها به معرفی ثابت تعادل غیرترمودینامیکی پرداخته است. از این رو به نظر می رسد که مولفان این کتاب آشنایی با ثابت تعادل ترمودینامیکی را به دروس دانشگاهی واگذار کرده اند. شاید کار کردن با یک کمیت بدون واحد آسان تر از کار کردن با کمیتی باشد که می تواند یکاهای متفاوتی داشته باشد. آیا این طور نیست؟!
پیروز و سرافراز باشید
دبیر انجمن شیمی

  امتیاز: 0.00