منو
 کاربر Online
770 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 30 آبان 1388 [18:27 ]
  در سطح ماه آب وجود دارد!
 

سه فضاپیمای متفاوت وجود آب در سطح ماه را ثابت کرده اند. آب در حفره های تاریک و عمیق یا زیر سطح ماه پیدا نشده اند. داده ها نشان میدهد که آب در سطح ماه به صورت پراکنده و به شکل هیدروکسیل یا مولکول آب (یا هر دو) وجود دارد که با تمرکز کم به سطح ماه چسبیده اند. علاوه بر این ، ممکن این چرخۀ آبی وجود داشته باشد که در آن در طول یک دورۀ دو هفته ای (که طول روز در ماه است) مولکولها شکسته شوند و دوباره درکنار هم چیده شوند.این باعث تشکیل شدن صفحه های یخی یا دریاچه های یخ زده نمیشود؛ چون مقدار آب در مکان داده شده در ماه از آبی که در صحرایی در زمین پیدا میشود بیشتر نیست.اما مقدارآب در ماه از آنچه در ابتدا فکر میکردیم بیشتر است.
منبع: universe today

تصویر

  امتیاز: 0.00