منو
 کاربر Online
364 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 30 آبان 1388 [05:46 ]
  داده های جدید WMAP از نخستین تریلیونیوم ثانیه ی عالم
 

داده های جدید WMAP از نخستین تریلیونیوم ثانیه ی عالم

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

تصویر

دانشمندان با نگاه ژرف به قدیمی ترین نور کیهان شواهد تازه ای را در تائید مفهوم تورم به دست آوردند.مفهومی که بیان می دارد عالم در زمانی کمتر از یک تریلیونیوم ثانیه در آغاز مهبانگ ، چندین تریلیون برابر اندازه ی خود انبساط یافت.

WMAP تصویر جدیدی با جزئیات بیشتر از عالم اولیه ایجاد کرده است. نقطه های رنگی قرمز و آبی به ترتیب مکان های گرم تر و سرد تر و خط های سفید راستای قطبش قدیمی ترین نور را نشان می دهد.این اطلاعات جدید ما را در مکان یابی دقیق نخستین ستارگان ، هنگامی که شکل گرفتند ، کمک می کند و سر نخ های تازه ای راجع به حوادثی که در نخستین تریلیونیم ثانیه ی عالم رخ داده است ارائه می دهد.

انبساط عالم در بیشتر تاریخچه ی آن با آهنگی نسبتا تدریجی رخ داده است. ایده ی یک دوره ی تورم سریع در آغاز مهبانگ حدود ۲۵ سال پیش ارائه شد . مشاهده های جدید سناریوی تورم را در برابر سایر ایده ها برتری می بخشد.

مرجع
http://www.physorg.com

  امتیاز: 0.00