منو
 صفحه های تصادفی
ابو منصور فولاد ستون
ارتباط استرس با بهداشت روانی
تیره فلفل
کار را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید
لاسکی
تیره اسفنوکله آسه
رباعی
تحلیل تاکتیکی مسابقه تنیس
آزمایش قوطی جادویی
آنالیز بنزین از نفت
 کاربر Online
1150 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 27 مهر 1388 [12:10 ]
  تعداد مثلثها
 

لطفا پاسخ این سوال که اگر در یک مثلث متساوی الاضلاع موازی با هر ضلع 5 خط رسم کنیم تعداد مثاث های بدست آمده چندتا می شود و چگونه محاسبه شده است را ارائه فرمائید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 14 دی 1388 [19:04 ]
  معمای جدید
 

اونو ولش کنین بگین ببینم با استفاده از 10 رقم 0 1 2 3 ... 9 چند عدد می توان نوشت؟ (حداکثر 154 رقم)

روش حل هم باشه بهش مزه میده البته بدون مزه هم میشه اما بالاخره خوش طعم نیست.

  امتیاز: 0.00