منو
 کاربر Online
773 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  یکشنبه 26 مهر 1388 [11:23 ]
  بهترین تصویرهای علوم زیستی
 

در این تصویر یک گلبول قرمز داسی شکل را در کناری گلبول قرمز سالم می بینید. در بیماری گلبول قرمز داسی شکل مولکول های هموگلوبین به هم می چسبند و رشته هایی درون گلبول می سازند که شکل طبیعی گلبول را به هم می ریزند.
تصویر را ببینید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  چهارشنبه 29 مهر 1388 [11:16 ]
  ساختار درونی کبد
 

در این تصویر ساختار درونی کبد موش را زیر موسکوپ الکترونی می‌بینید. رگ‌های درون کبد به رنگ صورتی دیده می‌شوند و گلبول‌های قرمز و سلول‌های کوپفر را درون آن‌ها می‌بینید. سلول‌های کوپفر دسته‌ای از ماکروفا‍ژها یا سلول‌های بیگانه‌خوار کبد هستند. سلول‌های کبد را با رنگ قهوه‌ای می‌بینید. کانالی که صفرا به ورن آن ترشح می‌شود به رنگ سبز دیده می‌شود.
تصویر را ببینید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زیست شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 164   در :  سه شنبه 19 آبان 1388 [13:24 ]
  پلانکتون‌ها: جانداران کوچک
 

پلانکتون‌ها جانداران کوچک با ویژگی‌های جانوری یا گیاهی هستند و بر همین پایه آن‌ها را به دو دسته‌‌ی فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون تقسیم می‌کنند. تصویر برخی از آن‌ها را در این‌جا می‌بینید.

  امتیاز: 0.00