منو
 کاربر Online
1239 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 14 شهریور 1388 [06:29 ]
  نساجي وبافت پارچه دردوره اساطيري
 

درايران دوره اساطيري ابتدا فلزات رادرصنايع به كارگرفتند وسپس به كارپارچه بافي پرداختد . نخستين بارهوشنگ فرمانرواي ايران باستان نحوه جداكردن آهن ازسنگ آهن را ابداع كرد وشيوه ذوب فلزات رابه مردم آموخت .اودراين باب مي گويد :
نخستين يكي گوهر‌آمد به چنگ به آتش زآهن جداكرد سنگ
بعدازاو طهمورث معروف به ديوبند ،پاره اي از حيوانات رااهلي كرد وريسيدن نخ وبافت پارچه ازپشم وكرك آن را به مردم مي آموخت .پس از كشت پنبه صنعت نساجي وارد مرحله نويني شد وپارچه بافي ، قالي بافي رايج گرديد . ازآن زمان به بعد پوشيدن پوست حيوانات به ويژه پلنگ « پلنگينه »‌منسوخ ويا محدود به كوه نشنيان گرديد ودرميان مردم شهرها پوشيدن لباس ازجنس پنبه وپشم رايج گرديد وصنعت نساجي رونق گرفت ، دردوره اساطيري شهرهاي زيادي ساخته شد به ويژه آن كه درزمان كيومرث شهرهاي دماوند ، اسطخر ، شوش وبابل ساخته ازشهرهاي آبا د ايران زمين گرديد به طوري كه مورخين اسلامي ، بابل را دل ( مركز ) ايرانشهر ناميدند .

  امتیاز: 0.00