منو
 کاربر Online
1061 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 01 تیر 1388 [15:25 ]
  کجنمایی نور ستارگان
 

در ساخت تلسکوپ ها همیشه در ساده ترین حالت ما به یک عدسی شیئی برای جمع کردن نور ستاره نیاز داریم اما به دلیل وجود بعضی از عوامل فیزیکی کار کردن با این عدسی ها به تنهایی مناسب نیست زیرا تصاویر به دست آمده دارای نقص هایی می شوند که راه های دیگری برای از بین بردن این نواقص باید پیداکرد . به عنوان نمونه از چند مورد از این عوامل میتوان به کجنمایی کروی ، کجنمایی رنگی ، و اعوجاج میدان اشاره کرد که راه های بهبود بخشیدن به این معایب نیز بررسی خواهد شد .
کجنمایی کروی: اگر شما از تلسکوپی استفاده می کنید که سیستمی برای از بین بردن این کجنمایی ها روی آن نسب نشده است حتما با این مشکل رو برو می شوید که از یک جسم نقطه ای، تصویری به صورت یک قرص پهن به دست میاورید. پرتو هایی که از محور اصلی عبور نمی کنند باعث بوجود آمدن این کجنمایی میشوند. زیرا در این حالت هر پرتو تابیده شده برای خود کانونی متفاوت درست میکند و به این پدیده کجنمایی کروی گفته میشود.
مقدار کجنمایی کروی به شکل عدسی بستگی دارد با برسی زیاد در مورد اشکال مختلف عدسی ها به این نتیجه رسیده اند که اگر عامل شکل عدسی به 0.7 نزدیکتر باشد کجنمایی کروی به حد اقل خود می رسد ولی مقدار آن هرگز به صفر نمی رسد الته با ترکیب عدسی ها میتوان کجنمایی کروی را بسیار کمرنگ کرد به این صورت که از دو عدسی، یکی دارای انحنای مثبت و دیگری داری انحنای منفی باشد در این حالت سیستمی بوجود خواهد آمد که کجنمایی کروی را از بین خواهد برد .

تصویر

کجنمایی رنگی: از آنجایی که ضریب شکست با افزایش طول موج به صورت تصاعدی کاهش می یابد اگر پرتوی از نور سفید را بر یک عدسی با انحنای مثبت بتابانیم محدوده ای از نوار نورانی به دست میاید که بر روی آن هیچ نقطه ای از شی حقیقی وجود ندارد و تصویر نقطه ای پدید نخواهد آمد و در حقیقت در اطراف همه نقاط تصویر هاله ای از نورها یکدیگر را احاطه کرده اند . برای حل این مساله ممکن است دوباره بتوان از تشکیل یک سیستم مرکب استفاده کرد به صورت هماهنگ کردن عدسی با انحنای مثبت و منفی. در این روش هدف ما این است که از طریق یکی کردن ضرایب شکست نور آبی و قرمز بتوانیم یک نقطه واحد را برای وضوح کامل تصویر بوجود آوریم .

تصویر

اعوجاج میدان: این پدیده هنگامی رخ میدهد که هماهنگی بین فاصله یک جسم از محور و فاصله تصویر آن جسم بر روی صفحه ثابت نباشد گاهی با از بین رفتن تطابق محل تصویر نسبت به فاصله آن این پدیده تشدید می شود که راه حل از بین بردن آن قرار دادن یک دیافراگم بر سر راه نور ورودی است .

تصویر

  امتیاز: 0.00