منو
 کاربر Online
439 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 10 خرداد 1388 [07:53 ]
  بهترین زمان درس خواندن
 

ساعت هایی که آمادگی کامل دارید ، درس بخوانید . احوال خودتان را هنگام درس خواندن بسنجید و ببینید چه زمان هایی آمادگی یادگیری دارید . صبح زود ؟ یا ظهر؟ یا بعداز ظهر ؟ یا آخر شب ؟ بر این پایه ، در برنامة زمانی درس خواندن خود ، ساعت هایی را از روز که بیشترین تمرکز را دارید به درس خواندن اختصاص دهید .
پیش از شروع درس ، مطالب آن روز را بی درنگ بازخوانی کنید . درست پیش از آغاز کلاس با خواندن سریع درس ، ذهن شما به هنگام گوش دادن به گفته های معلم ، آمادگی بیشتری برای خواندن خواهد داشت .
پس از پایان کلاس ، یادداشت های خود را بازبینی و بازنویسی کنید . اگر درست پس از پایان کلاس ، از یادداشت های خود چیزی نفهمید ، بعدها هنگام خواندن آنها برای آزمون نیز ، آنها را نخواهید فهمید . بنابر این ، یادداشت های خود را بی درنگ پس از کلاس بازخوانی کنید .
درست ، پیش از رفتن به رختخواب ، تلاش کنید مطالب درس را یاد بگیرید . تجربه نشان داده است درسی را که پیش از خواب می آموزیم ، بیش از درسی که در زمان های دیگر یاد می گیریم به حافظه خواهیم سپرد .
دربرنامه زمانی درس خواندن ، به جای چند بار درس خوانی دراز مدت ، نشست های فراوان اما کوتاه مدت را بیازمایید . اگر شش ساعت برای خواندن درس معینی ، زمان می گذارید ، به جای یک بار نشست شش ساعته یا دوبار نشست سه ساعته ، این شش ساعت را به شش قسمت نشست یک ساعته بخش کنید . نشست های کوتاه مدت ، کارسازتر از نشست های طولانی هستند . زیرا این نشست ها به خستگی می انجامد و انسان در حالت خستگی ، خوب یاد نمی گیرد .
هنگامی که بخشی از درس را چند ساعت پی در پی می خوانید ، پس از هر درساعت درس خواندن ، پنج تا ده دقیقه استراحت کنید . این ده دقیقه را می توانید با انجام کارهای ضروری یا دلخواه خود ، بارورتر سازید .

  امتیاز: 0.00