منو
 کاربر Online
1019 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 24 فروردین 1388 [16:15 ]
  پاسخ به پرسشی درباره ی آب سخت و صابون
 

آب سخت آبی است که دارای ترکیب های معدنی کلسیم دار ٬ منیزیم دار و آهن دار است.
هنگامی که این نوع آب در مجاورت صابون قرار می گیرد تمایل دارد تا یون های کلسیم، منیزیم و آهن خود را جایگزین یون سدیم یا پتاسیم موجود در ساختار نمک آلی تشکیل دهنده ی صابون کند. از آن جا که نمک های آلی یون های یاد شده برخلاف نمک های آلی یون های سدیم و پتاسیم در آب نامحلول هستند رسوب می کنند و باعث ماسیده شدن صابون روی سطح دست شده مانع از کف کردن مخلوط آب و صابون می شوند.

  امتیاز: 0.00