منو
 کاربر Online
822 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 09 فروردین 1388 [03:20 ]
  قمر
 

به اجرامی که تحت جاذبه یک سیاره گرد آن می چرخند قمر گفته می شود.
در منظومه سیاره ای ما تعداد زیادی قمر شناخته شده وجود دارد که سیارات را همراهی می کنند.
ماه 81 بار کم جرمتر از زمین و 73 بار سنگین تر از بزرگترین سیارک در منظومه شمسی است. در این منظومه سه قمر با جرمی به بزرگی حدود دو برابر ماه (گانیمد، تیتان، تریتون) و سه قمر دیگر (یو، اروپا و کالیستو) با جرم قابل مقایسه با ماه وجود دارند. هشت قمر جرم هایی در حدود جرم بزرگترین سیارک ها دارند و اقمار باقیمانده اجسام کوچک نامنظمی همچون سیارکهای کوچکتر هستند. کوچکترین تا بزرگترین اقمار شبیه سیارات زمینی هستند.
پس از ماه، فوبوس و دیموس از مریخ، چهار قمر گالیله ای مشتری، و تیتان از زحل بهترین اقمار طبیعی مطالعه شده اند.
قمر های گالیله ای و تیتان، به حد کافی نزدیک و بزرگ هستند و ما را قادر می سازند شعاع های آنها را بطور مستقیم اندازه گیری کنیم.
اندازه فوبوس و دیموس بطور دقیق از روی عکس هایی که از فاصله نزدیک توسط فضا پیمای مارینر گرفته شده تعیین شده است. شکل این دو قمر نامنظم و سیب زمینی شکل است. شعاع متوسط این دو 1.9 و 5.7 کیلو متر است.
شعاع متوسط شعاع کره ای است که حجم آن با حجم قمر مساوی باشد. اندازه کلیه قمر های دیگر از روی قدر نورسنجی و ضریب بازتاب آنها تعیین شده است.
جرم اقمار بزرگ منظومه شمسی از روی اختلالات گرانشی آنها بر روی یکدیگر قابل محاسبه است. برای مثال جرم تیتان با دقت زیاد از تاثیر آن بر حرکت هایپرون که نزدیک ترین همسایه آن در خانواده زحل است بدست آمده است.
به طور کلی چگالی قمر ها نسبت به فاصله از خورشید از خود کاهش نشان می دهد.
اقمار سیارات داخلی سنگ مانند هستند. آنها از مواد غیر فرار تشکیل شده اند زیرا مواد فرار بر روی سطح اجرامی که از مشتری به خورشید نزدیک تر باشند تبخیر می شوند.
از این جمله اقمار میتوان فوبوس و دیموس را نام برد که سنگهای جامد سخت شده ای هستند .
بر روی اقمار مشتری و سیارات دورتر از آن، مواد منجمد فرار می توانند دوام بیاورند. دراینجا به مواد غیر فرار باید ترکیبات شکل گرفته یخی که چگالی متوسط اقمار را کاهش می دهند نیز افزود.

تصویر
قمرهای گالیله ای سیاره مشتری

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 12 فروردین 1388 [13:49 ]
  قمر
 

آیا قمرها همه از جنس سنگ هستند یا قمرهایی هم هستند که مانند سیارات بزرگ از جنس گاز باشند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 14 فروردین 1388 [05:24 ]
  قمر
 

با سلام به شما دانش آْموز گرامی
همه ی قمرهایی که تا کنون شناخته شده دارای ساختار سنگی هستند و اگر از جنس گاز نیستند به دلیل کوچک بودن و نیروی گرانش اندک آنها می باشد.

  امتیاز: 0.00