منو
 کاربر Online
1572 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 07 اسفند 1387 [15:44 ]
  دنباله دارها
 

هیچ یک از اجرام منظومه شمسی ما دستخوش تحولات خاصی نظیر آنچه در دنباله دارها وجود دارد نمی گردند. این امر نتیجه ساختمان ، ترکیب و همچنین مدار های کشیده آنهاست.
جرم دنباله دارها
جرم درخشانترین و سنگینترین دنباله دار ها ، 104 تا 105 بار کمتر از جرم سنگین ترین سیارکهاست. مثلا جرم دنباله دارهالی ، حدود 1019 * 5/2 گرم و جرم سیارک سرس حدود 1024 گرم است. تعداد تخمین زده شده تمام دنباله دارهای که متعلق به منظومه شمسی هستند ،106 * 5/2 است.
هسته دنباله دارها
یک دنباله دار در فاصله دور از خورشید به شکل یک نقطه ستاره مانند در تلسکوپ ظاهر می شود. این همان هسته دنباله دار، بدون هیچ پوششی است که از لحاظ ظاهری مانند یک توپ برفی کدر بزرگ است. در مرکز آن یک مغز جامد و سخت به قطر تقریبی یک کیلومتر قرار دارد که به وسیله مواد فرار یخی یا برفی که آنها را ذرات غبار بسیاری در بر گرفته احاطه شده است. شعاع هسته تقریبا 10 کیلومتر است.
انبوهه یخی یا برفی مواد فرار که هسته خوانده می شود سرچشمه پدیده های زود گذری مانند گیسوی منبسط شونده، دنباله پلاسمایی و دنباله غباری، طوفانهای شدید و درخشان یا حتی شکافته شدن و سایر شکلهای فعالیت ستاره ای است.
گیسو
هنگامی که هسته به قسمت داخلی منظومه شمسی ( تا فواصل کوچکتر یا مساوی AU3 از خورشید ) می رسد تابش خورشیدی موجب گرم شدن سطح یخی صاف هسته می شود و مواد فرار آن را تصعید یا تبخیر می کند.
برای مدت کوتاهی اتمها، مولکولها و یونهای تبخیر شده گیسوی ویژه ای به وجود می آورند و گازها ی در حال تبخیر، موجب می شوند که ذرات کوچک یخی یا ذرات غبار با پوسته یخی و یا ذرات غبار بدون پوشش، از سطح فرار هسته به بیرون کشیده شوند.
گیسو کره ای از گاز و غبار در اطراف هسته است که در تمام جهات منبسط شده و با سرعت نهایی 6/0 تا 8/0 کیلومتر بر ثانیه، در فضای بین سیاره ای ناپدید می شود. حول گیسوی مرئی، یک هاله هیدروژنی عظیم وجود دارد. این هاله با سرعت بسیار بیشتر ( حدود 8 کیلو متر بر ثانیه )
منبسط می شود. این مشاهده و دیگر مشاهدات طیف نمایی نشان می دهند که تولید OH، O و H از کل هسته حدود 1030 اتم یا یک تن است و به فاصله دنباله دار از خورشید بستگی دارد. چون تولید گازها حدود 106 ثانیه دوام می یابد در اثنای یک بار ظاهر شدن دنباله دار حدود 106 تن جرم از هسته از دست می رود.
مولکولهایی که به وفور در طیف دنباله دارها مشاهده می شوند ( یعنی C وCN ) با آهنگ 1028 عدد در ثانیه تولید می شوند.
اندازه گیسو با افزایش فاصله ستاره از خورشید، تغییر می کند و قطر آن ممکن است به 104 تا 106 کیلومتر برسد.
دم دنباله دارها
یک دم در فواصل نزدیک تر به خورشید (AU5/1 یا نزدیک تر) شکل می گیرد. مولکولها و یونها در اثر فشار تابش الکترو مغناطیسی و ذره ای خورشید، از گیسو رانده می شوند. شتاب گرفتن این مواد در دم دنباله دارها حدود 50 تا 150 برابر شتاب گرانش خورشیدی است لیکن ممکن است از این هم بزرگ تر باشد. رگه های بسیار ظریف مشاهده شده در دمها غالبا پیچ خورده هستند. حرکت دم پلاسما توسط خطوط نیروی مغناطیسی هدایت می شود که اندکی پیچ خورده و در پشت گیسو تا فواصل 107 تا 108 کیلومتر امتداد یافته اند. دنباله دارهای پیر با دوره تناوب کوتاه دمهای کوتاه غیر قابل تشخیصی دارند.
بر هم کنش های الکترو مغناطیسی برای ساختمان و تکامل دنباله دارها اهمیت اساسی دارند زیرا پایداری هسته ها بیشتر از نیروهای الکترو مغناطیسی بین مولکولی ناشی می شود تا گرانش خودی.
گرانش عامل تعیین کننده مدار دنباله دارحول خورشید است و اختلالاتی را که توسط سیارات در حرکت آن به وجود می آید، مشخص می کند.
کم شدن جرم
تولید گاز در هسته دنباله دار،‌ ایجاد گیسو و دم سبب می شود تا از جرم هسته طی این فرآیند ها کاسته شود.
دنباله دارها با رگبارهای شهابی نیز مرتبط هستند. میزان از دست رفتن غبار توسط دنباله دار از همان مرتبه ای است که می تواند مخلوط شهابسنگی را تجدید کند.
گمان می رود دنباله دارها از ابر در خارج از محدوده منظومه شمسی(ابر اورت)یعنی از فضای بین ستاره ای به منظومه وارد می شوند. آنها مواد را از فضای بین ستاره ای نزدیک به داخل منظومه شمسی، حمل می کنند.

تصویر

  امتیاز: 0.00