منو
 کاربر Online
746 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 08 دی 1387 [18:10 ]
  تفاوت های میان پیوند کووالانسی و یونی
 

پیوند کووالانسی و یونی چه تفاوت هایی دارند؟ حداقل به 6مورد اشاره کنید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 09 دی 1387 [18:40 ]
  تفاوت میان پیوند یونی با پیوند کووالانسی
 

پیوند کووالانسی نوعی نیروی جاذبه ی بسیار قوی است که اتم ها را به هم دیگر متصل می کند و واحدهای بزرگ تری به نام مولکول به وجود می آورند. این نوع پیوند معمولا در ترکیب هایی دیده می شود که از واکنش نافلزها با یک دیگر به وجود می آیند. در حالی که در پیوند یونی یون های با بار الکتریکی ناهم نام همانند دو قطب ناهم نام دو آهن ربا یک دیگر را جذب می کنند. این نیروی جاذبه نوعی پیوند ایجاد می کند که به پیوند یونی معروف است . ترکیب های یونی از کنار هم قرار گرفتن شمار زیادی از یون های مثبت و منفی تشکیل شده است که همگی یک شبکه ی بزرگ و به هم پیوسته را به وجود می آورند که پیوند های یونی آن را در کنار هم نگه می دارد. این نوع پیوند در ترکیب های حاصل از واکنش فلزها و نافلزها وجود دارد. در ترکیب های یونی واحدهای جداگانه ای به نام مولکول وجود ندارد.

  امتیاز: 0.00