منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:پشتیبان
تسخیر هرات در زمان ناصر الدین شاه
انتقاد پذیری پیامبر
طراحی لوازم تعمیرات خانگی
lung abscess
خرما «داروئی»
وضعیت اجتماعی – سیاسی مرحله سوم ومیزان نفوذ و قدرت زمان حرفش و دربار در حکومت صفوی
خسرو ملک غزنوی
رفتار مواد در مقابل تنش
اعجاز امام باقر علیه السلام در پنهان شدن از نظرها
 کاربر Online
440 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 16 آبان 1387 [13:36 ]
  اهله ماه چیست؟
 

question

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 21 آبان 1387 [22:20 ]
  هلال ماه چگونه تشکیل می شود؟
 

هلال ماه چگونه تشکیل می شود؟
ماه از طریق بازتابش نور خورشید دیده می شود. اگر نور خورشید به طور کامل به قسمتی از ماه که رو به زمین است بتابد(ماه در پشت زمین قرار داشته و ماه گرفتگی نباشد)، ماه را بطور کامل و به اصطلاح در حالت بدر خواهیم دید . ولی اگر نور خورشید فقط قسمتی از سطح ماه را که رو به زمین است در برگیرد(از حدود 7 درجه بعد از مقارنه تا بدر و از بدر تا چند درجه به مقارنه) ماه را برحسب میزان تابش نور به شکل هلال ، نیم قرص و یا به صورت قرص ناقص می بینیم. این پدیده های نوری را فازها یا صورت های مختلف ماه می گویند.
مقارنه : هنگامی که ماه ،زمین و خورشید در یک راستا قرار گیرند.

تصویر

منبع : کتاب اسرار کیهان

  امتیاز: 0.00