منو
 کاربر Online
1142 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 21 مهر 1387 [17:21 ]
  ویژگی های افراد خودآگاه
 

  • برای خود ارزش قائل هستند .
* ار روحیه انتقاد پذیری برخوردارند .
* به ارزش ها و اعتقاداتشان آگاهی دارند و از آن دفاع می کنند .
* احساس خشنودی و رضایت خاطر زیادی دارند .
* در مقابل فشار و ضربه های روانی و اجتماعی مقاومت بیشتری را از خود نشان می دهند .
* به دنبال سرزنش و یا تحقیر دیگران نیستند ؛ بلکه با دیگران در کمال احترام برخورد می کنند .
* اغلب از اندیشه مثبت نگری برخوردارند .
* روحیه همکاری و مشارکت بالاتری دارند .
* از مشورت با افراد متخصص استقبال می کنند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 28 مهر 1387 [13:24 ]
  خود آگاهی یعنی چه؟
 

خود آگاهی یعنی شناخت دقیق و درست از خود ، به عبارتی دیگر ، شناخت نگرش ها ، آرا ، عقاید ، اندیشه ها ، هیجانات ، توانایی ها ، مهارت ها و کاستی های خود است .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 28 مهر 1387 [13:29 ]
  انواع آگاهی از خود
 

انواع آگاهی از خود را چنین بر شمرد :
خود فیزیکی : به تصوری که هر کس از ظاهر فیزیکی خود دارد گفته می شود .
خود جنسی : تصور یا برداشتی است که هر کس از هویت جنسی ( زن یا مرد بودن ) خود دارد .
خود اجتماعی : به تصوری که فرد از جایگاه اجتماعی خود دارد اطلاق می شود .
خود معنوعی : تصور شخص ار اعتقاداتش است که معمولا به زندگی و باورهای مذهبی او معنا می بخشد .
خود آرمانی : آن بخش از ماست که می خواهیم به آن برسیم
خود واقعی : درونی ترین بخش وجود ماست که آن را به خوبی می شناسیم ولی افراد محدودی از آن آگاه هستند
خود تاریک : جنبه خاصی از خود است که در برگیرنده اسرار ماست . چون دوست نداریم فاش شود ، معمولا انرژی زیادی برای نگهداریش مصرف می کنیم .

  امتیاز: 0.00