منو
 کاربر Online
439 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 02 مرداد 1387 [18:31 ]
  انتقال یافته از زمین شناسی >> نسبت وزنی کربن‌دی‌اکسید آزاد شده از احتراق سوخت‌ها چقدر است؟
 

Trumbore پرفسور علوم زمین دانشگاه کالیفرنیا پاسخ می‌دهد:
این پرسش شبیه سوال‌هایی است که با تبدیل جرم به مول سروکار دارند. ( یک مول واحد اندازه‌گیری برای تعیین مقداری از ماده است که از1023× 02/6 ذره‌ی آن ماده تشکیل شده است، 1023× 02/6 یک ثابت شیمیایی است که به عدد آووگادرو معروف شده است.)
بیایید بنزین را به عنوان یک نمونه انتخاب کنیم. معمولا مولکول‌های بنزین از 8 اتم کربن و 18 اتم هیدروژن ساخته شده‌اند. وزن یک مول از مولکول‌های اکتان برابر با مجموع وزن‌های 8 مول اتم‌ کربن (با در نظر گرفتن عدد جرمی کربن هر مول 12 ‌گرم) به اضافه‌ی 18 مول اتم‌های هیدروژن (هر مول 1 گرم ). پس با انجام محاسبه (1×18+12×8) می‌یابیم که اکتان 114 گرم بر مول وزن دارد.
اگر اکتان به‌طور کامل بسوزد و کربن‌دی‌اکسید تولید کند، هر هشت اتم کربن‌اش در تشکیل مولکول‌های CO2 شرکت می‌کنند. پس با سوختن هر مولکول اکتان 8 مولکول CO2 به‌وجود می‌آید یا با سوختن هر مول اکتان 8 مول CO2 تشکیل می‌شود. هر مول CO2 44 گرم وزن دارد (12×1 گرم بر مول برای کربن و 16×2 گرم بر مول در مورد اکسیژن). پس، با سوختن یک مول اکتان (114 گرم) 8 مول CO2 تولید خواهد شد که 352 گرم (44×8) وزن دارد.
بنابراین، نسبت وزنی CO2 تولید شده به ازای هر مولکول اکتان سوخته شده 114/362 یا تقریبا 3 به 1 است.
البته نسبت وزنی واقعی متفاوت است، چون بنزین اکتان خالص نیست. با این‌همه، به طور کلی وقتی یک ماده‌ی سوختنی کربن‌دار را می‌سوزانیم اتم‌های کاهیده‌ی (احیا شده‌ی) کربن را اکسید می‌کنیم. به عبارت دیگر اتم‌های کربن که در مولکول‌های سوخت به طور عمده به اتم‌های هیدروژن اتصال دارند پس از احتراق به اتم‌های اکسیژن می‌پیوندند. چون اتم‌های اکسیژن خیلی سنگین‌تر از اتم‌های هیدروژن‌اند، فرآورده هم از آنچه می‌سوزد سنگین‌تر است.

کیمیاگری

  امتیاز: 0.00