منو
 کاربر Online
1178 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  چهارشنبه 12 تیر 1387 [13:53 ]
  پدیده های فرا روانشناختی
 

گروهی از روانشناسان معتقدند که شواهد تردید ناپذیری حاکی از وجود گونه هایی از ادراک فراحسی است ، اما اکثریت آنان در این مورد متقاعد نشده اند . این پدیده ها را می توان به این شرح توصیف کرد :
1- ادراک فراحسی
الف ک اندیشه خوانی ( تله پاتی ) یا انتقال فکر از یک شخص به شخص دیگر
ب: غیب گویی یا ادراک اشیا یا رویدادها بی آنکه آنها اثری بر اندام های حسی بگذارند ( مانند برشمردن تعداد و نوع شکل های هندسی که در درون پاکت مهر و موم شده ای قرار دارد )
ج : پیشگویی یا ادراک رویدادهای آینده
2-حرکت روانی یا دستکاری اشیا به کمک نیروی روانی و بدون دست زدن به آنها ( مثلا اراده کردن این که با انداختن تاس ، شماره معینی بنشیند )

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 20 مرداد 1387 [16:43 ]
  تردیدهایی درباره ادراک فراحسی
 

یکی از دلایل عمده تردید درباره وجود ادراک فراحسی ، این است که هنوز روش قابل اعتمادی برای نمایش این گونه پدیده ها پیدا نشده است . روش هایی که به دست یک آزمایشگر نتایج معناداری فراهم می کنند ، در دست آزمایشگر دیگری بی حاصل از آب در می آیند . حتی آزمایشگر معینی هم که افراد معینی را طی یک دوره طولانی مورد آزمایش قرار می دهد ، ممکن است در یک مورد نتایج معناداری به دست آورد ؛ اما همان نتایج در آزمایش های بعدی تکرار نشود . فقدان تکرار پذیری نتایج یک مساله جدی است . زیرا در سایر زمینه های علمی ، یک یافته آزمایشی وقتی به رسمیت شناخته می شود که آزمایش های بعدی محقق نیز همان نتایج را تایید کند . تا زمانی که نتوان نشان داد که آزمایش های ادراک فراحسی از تکرار پذیری برخوردارند ، اینگونه پدیده ها همچنان تردید آمیز باقی خواهند ماند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 20 مرداد 1387 [16:47 ]
  مجادله بر سر ادراک فراحسی
 

مجادله بر سر ادراک فراحسی را می توان به این شرح خلاصه کرد :
1- اغلب ادعاهایی که در گذشته در مورد پدیده های خارق العاده عنوان شده است ؛ فریب آمیز از آب درآمده اند
2_ معلوم شده است که بسیاری از آزمایش های ظاهرا تعیین کننده که در این زمینه صورت گرفته است ، نقص های روش شناختی داشته اند
3_ با روش های آزمایش دقیقتر ، در مقایسه با روش های خام و ابتدایی ، نتایجی پربارتر یا پایاتر به دست نیامده است
4_ ناهمسانی عمومی در این پدیده ها به چشم می خورد ، در حالی که می دانیم بدون وجود همسانی بین پدیده ها نمی توان نظریه پردازی صورت بندی شده ای را جانشین نظر بافی مبهم درباره این رویدادها کرد .

  امتیاز: 0.00