منو
 کاربر Online
489 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 28 خرداد 1387 [13:30 ]
  یک مشکل در راهنمای تصحیح امتحان زیست
 

در راهنمای تصحیح سوال 14 که گفته قانون دوم مندل در مورد چه نوع آمیزشی صادقه، باید نوشته باشد آمیزشی که در آن ژن ها ی مورد بررسی روی کروموزوم های مستقل باشند(مثل آمیزش دی هیبریدی که مندل با آن سعی کرد قانون دومش را اثبات کنه) و باید تصحیح بشود چون سوال نگفته مندل با چه نوع آمیزشی این قانون را شرح کرد.

  امتیاز: 0.00