منو
 صفحه های تصادفی
آشنایی با زندگی زنبور عسل
رموز زندگی ستارگان
جستجو در اینترنت
کوئلوسپرمه
دقت امام حسن علیه السلام در عبادت مادر
زندگی خصوصی محمود غزنوی
مقاومت
گروههای درسی
دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان
آزمایش‌های مربوط به نور و رنگ
 کاربر Online
841 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 16 فروردین 1387 [18:18 ]
  ترکیب شیمیایی و سن ستارگان
 

با مطالعه ی طیف ستارگان می توان از عناصر موجود در ستارگان آگاهی پیدا کرد . بیشتر ستارگان از نظر ترکیب یکسانند و نسبت به جرمشان 72% هیدروژن ، 25% هلیم و 3% باقی مانده ، با فراوانی های مختلف ، از عناصری مانند اکسیژن ، کربن ، نیتروژن ، سیلسیوم ، منیزیم ، گوگرد ، کلسیم ، نیکل ، سدیم و... تشکیل شده اند . اختر فیزیک دانان تعدادی از این عناصر را فلزات می نامند . هر چند که عناصری غیر فلزی مانند اکسیژن و کربن نیز در آنها وجود دارد . برخی از ستارگان به این دسته بندی تعلق ندارند و از نظر فلزی بسیار فقیر می باشند . به این ترتیب اختر فیزیکدانان ستارگان را به دو جمعیت اصلی تقسیم کرده اند . در آینده این دو جمعیت را مورد بررسی قرار می دهیم .

  امتیاز: 0.00