منو
 کاربر Online
992 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  دوشنبه 12 فروردین 1387 [11:19 ]
  هوش هیجانی : توانایی یا صفت شخصیت ؟
 

در پژوهش جدید ، هوش هیجانی به دو شیوه متمایز مفهوم سازی شده است . نخست به عنوان مجموعه ای از توانایی ها برای پردازش اطلاعات هیجانی مفهوم سازی شد . پرچمدار این دیگاه پروفسور جک مایر ، پیتر سالووی و دیوید کاروسو در دانشگاه نیو همپ شایر است . دوم ، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیت مفهوم سازی شده است . این رویکرد توسط پروفسور ریوون بار - اون در دانمارک ، مولف پرسشنامه بهر هیجانی ، دانیل گلمن و همکاران ، پروفسور ریچارد کوپر مولف نقشه بهر هیجانی مطرح شده است .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 25 فروردین 1387 [09:37 ]
  مدل توانایی هوش هیجانی
 

طبق مدل توانایی مایر ، سالووی و کروسو (2000) هوش هیجانی به توانایی هایی اطلاق می شود که برای پردازش اطلاعات درباره هیجان های خود شخص و هیجان های دیگران به کار می رود . در درون این مدل چهار شاخه ادراک هیجانی ، وحدت یا یکپارچگی هیجانی ، فهم هیجانی و مدیریت هیجانی وجود دارد .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 25 فروردین 1387 [09:49 ]
  نخستین شاخه
 

نخستین شاخه یعنی ادراک هیجانی عبارت از توانایی ثبت کردن ، توجه کردن ، و درک پیام های هیجانی است که در بافت های مختلف مانند بیان چهره ای ، تن صدا ، و آثار هنری جلوه گر می شود . کسانی که در درک هیجان ها مهارت دارند درباره محیط خود آگاهی بیشتری دارند و لذا بهتر می توانند با آن سازگار شوند . کسی که می تواند بیان های چهره ای ظریف هیجان پذیری را کشف کند ، در مقایسه با کسی که فاقد توانایی درک این گونه هیجان هاست ، بهتر می تواند یک موقعیت اجتماعی بالقوه تعارض انگیز را اداره کند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  یکشنبه 25 فروردین 1387 [10:08 ]
  دومین شاخه
 

دومین شاخه هوش هیجانی ، وحدت هیجانی ، یعنی توانایی دست یابی و تولید احساساتی است که اندیشه را تسهیل می کند . هیجان ها ممکن است به عنوان اندیشه های مشخصی درباره احساس های خاص مانند ` من خوشحالم ` و به عنوان شناخت های تغییر یافته ای که با حالت های هیجانی همسان اند ، مانند وقتی که یک شخص خوشحال با خود می اندیشد که ` امروز همه چیز بر وفق مراد من است ` وارد نظام شناختی شوند . بدین سان ، هیجان ها می توانند با دادن اطلاعاتی درباره خلق ما - خبر دادن به ما از این که خوشحال ، غمگین ، ترسیده و یا خشمگین هستیم - و با واداشتن ما به اندیشیدن در جهتی هماهنگ با حالت های خلق مان اندیشه را تسهیل کنند . بنابر این ، کسانی که در وحدت هیجانی مهارت دارند به احتمال بیشتر به هنگام شادی امور را خوش بینانه ، به هنگام غمگینی ، آن را بدبینانه و در موقع خشم یا اضطراب امور را تهدید کننده می بینند . توانایی تغییر ادراک بر حسب حالت های خلق بدین معناست که افراد برخوردار از مهارت های وجدت هیجانی رشد یافته به هنگام تغییر حالت های خلق خود امور را از چشم اندازهای چندگانه می بینند . این توانایی دیدن اشیا از چشم اندازهای چندگانه ممکن است راه حل های خلاقه در حل مسایل را تسهیل کند و توضیحی باشد بر این که چرا افراد دارای نوسان های خلق در مقایسه با کسانی که از ثبات خلق بیشتری برخوردارند ، خلاقیت بیشتری دارند . این که نوسان های خلق را تا چه اندازه می توان به طور ارادی کنترل کرد ، به مهارت مدیریت هیجانی بستگی دارد .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 31 فروردین 1387 [07:37 ]
  سومین شاخه
 

فهم هیجانی یعنی توانایی درک و فهم دلالت ها و معنای هیجان هاست . افراد برخوردار از درک هیجانی رشد یافته می توانند بفهمند که چگونه یک هیجان به هیجان دیگر منجر می شود ، هیجان ها در طول زمان چگونه تغییر می کنند ، و طرح های زودگذر هیجانی چگونه ممکن است روابط مردم را تحت تاثیر قرار دهند . برای مثال ، کسی که می داند خشم توام به خشونت که به دیگران آسیب می زند ، چنانچه تلافی نشود پشیمانی به دنبال می آورد و اگر با آن مقابله به مثل شود خشم را شدت می بخشد ، در مقایسه با کسی که از این گونه توالی هیجانی زودگذر آگاهی ندارد بهتر می تواند با موقعیت های تعارض انگیز مقابله کند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 31 فروردین 1387 [07:45 ]
  چهارمین شاخه
 

مدیریت هیجانی به معنای توانایی نظم دهی هیجان ها ، باز بودن نسبت به تجربه کردن هیجان ها و کنترل روش های بروز آنهاست . کسی که از توانایی مدیریت هیجانی رشد یافته برخوردار است می تواند هیجان ها را به طور ارادی تجربه کند و یا از آن چشم بپوشد . برای مثال ، در تعامل های عادی روزانه اگر بتوانیم نسبت به تجربه هیجان های خود و یا تظاهرات هیجانی دیگران باز باشیم و هیجان هایمان را آزادانه بروز دهیم ، ممکن است زندگی مان غنی تر و روابط مان با دیگران عمیق تر شود . اما در موقعیت های اضطراری مانند اجتناب از تصادف اتومبیل ، مورد دستبرد قرار گرفتن ، آتش سوری و یا عمل جراحی خطرناک ، اجتناب از تجربه های هیجانی و محدود کردن تظاهرات هیجانی سازگارانه تر خواهد بود . کسانی که از توانایی های مدیریت هیجان رشد یافته برخوردارند می توانند درجه باز بودن نسبت به تجربه های هیجانی و یا ابراز هیجان ها را در اختیار بگیرند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 31 فروردین 1387 [07:50 ]
  نکته قابل توجه
 

برخورداری از توانایی های رشد یافته در ادراک ، یک پارچگی ، فهم و مدیریت هیجان ها لزوما بدین معنا نیست که این توانای ها را می توان به طور عادی به کار برد ، چنانکه برخورداری از هوش بهر بالا هم به این معنا نیست که دارنده آن از عهده خواندن کتاب های دشوار بر می آید . به همین علت ، اندازه های توانایی هوش هیجانی با اندازه های صفات شخصیت هوش هیجانی ، که بیانگر گفته های افراد درباره چگونگی رفتار معمولی آنان است همبستگی بالای ندارد .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  سه شنبه 03 اردیبهشت 1387 [09:23 ]
  مدل شخصیت اجتماعی و هوش هیجانی
 

در مدل صفت شخصیت هوش هیجانی پرفسور یوون بار-اون (2000) پنج حیطه متمایز وجود دارد که عبارتند از درون فردی ، بین فردی ، سازگاری ، مدیریت فشار روانی ، و خلق کلی . در هر یک از این ابعاد مهارت های خاصی وجود دارد که مجموعه آنها آنچه را که هوش اجتماعی و هیجانی نامیده می شود ، تشکیل می دهند . حیطه درون فردی شامل مهارت های خود آگاهی هیجانی ، ابراز وجود ، استقلال ، احترام به خود و خود شکوفایی ؛ حیطه بین فردی مهارت های همدلی ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، و مدیریت روابط بین فردی ؛ حیطه سازگاری مهارت های حل مسئله ، واقعیت آزمایی ، و انعطاف پذیری ؛ حیطه مدیریت فشار روانی مهارت های تجمل فشار و کنترل تکانه ؛ و حیطه خلق کلی مهارت های حفظ شادمانی و خوش بینی را شامل می شوند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1387 [08:09 ]
  حیطه درون فردی
 

در حیطه درون فردی ، خودآگاهی هیجانی همانا توانایی شناخت و فهم هیجان های خویشتن است . ابراز وجود توانایی بیان افکار ، عقاید و احساسات به شیوه ناپرخاشگرانه برای دفاع از حقوق خویشتن است . استقلال ، توانایی خود - رهبری و خویشتن داری در افکار و اعمال خویشتن و رهایی از وابستگی عاطفی است . احترام به خود به توانایی درک ، پذیرش و ارزش نهادن به خویشتن اطلاق می شود . خودشکوفایی توانلایی تحقق بخشیدن به قابلیت های بالقوه و رسیدن به هدف هایی است که شخص می خواهد به آنها دست یابد .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1387 [08:12 ]
  حیطه بین فردی
 

در حیطه بین فردی ، همدلی توانایی آگاه شدن ، فهمیدن و احترام گذاشتن به احساسات دیگران است . مسوولیت پذیری اجتماعی توانایی همکاری با گروه اجتماعی و ارائه خدمت های سازنده به این گروه است . حفظ روابط بین فردی به توانایی برقراری و حفظ ارتباط دوستانه که مشخصه آن نزدیکی عاطفی و روانی است اطلاق می شود .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1387 [08:15 ]
  حیطه انطباق پذیری
 

در حیطه انطباق پذیری ، حل مساله به توانایی شناخت مسایل اجتماعی و بین فردی ، تعریف آنها به روش قابل حل و تولید و به کاربستن راه حل موثر گفته می شود . واقعیت آزمایی عبارت از توانایی ارزشیابی رابطه بین تجربه های ذهنی و موقعیت های عینی بیرونی است . انعطاف پذیری توانایی تغییر در اندیشه ، احساسات و رفتار خویشتن برای هماهنگ شدن با موقعیت های در حال تغییر است .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1387 [08:18 ]
  حیطه مدیریت فشار روانی
 

در حیطه مدیریت فشار روانی ، مراد تحمل فشار ظرفیت ایستادگی در برابر ناملایمات فشارزا ، شرایط چالش انگیز ، فشار روانی و هیجان های شدید است ، بی آنکه شخص در مقام جبران برآید و یا از نظر هیجانی در هم بشکند . کنترل تکانه به ظرفیت شخص برای مقاومت در برابر تکانه یا به تعویق انداختن آن و کنترل هیجان ها اطلاق می شود .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 07 اردیبهشت 1387 [08:20 ]
  حیطه خلق
 

در حیطه خلق مراد از حفظ شادمانی ، توانایی لذت بدن از خود و دیگران ، خوش گذراندن ، ابراز احساسات مثبت و رضامندی از زندگی است . خوش بینی به معنای نگاه کردن به جنبه های روشن امور حتی در شرایط مصیبت بار است .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 28 مهر 1387 [14:06 ]
  اهمیت مدیریت هیجانات
 

برخورداری از هوش هیجانی موجب می شود که :
  • در موقعیت های تهدید کننده و خطرناک رفتار مناسبی را از خود بروز بدهیم . مانند داد کشیدن کودکی که در معرض دزدیده شدن قرار گرفته است
  • از خشنودی و شادی در زندگی خودمان و اطرافیانمان به نحو شایسته استفاده کنیم
  • نیازهای دیگران را بهتر درک کرده و ضمن همدلی برای کمک به دیگران پیشقدم شویم
  • حس مسئولیت پذیری را در ما افزایش می دهد . برای مثال به جای این که بگوییم : او باعث عصبانی شدم شد . می گوییم : من عصبانی شدم .

  امتیاز: 0.00