منو
 کاربر Online
658 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 13 آذر 1386 [03:17 ]
  طیف ستارگان - طیف مولکولی - (قسمت هفتم)
 

برخی از ستارگان دارای این ویژگی طیفی هستند که از تعداد زیادی خطوط نازک جای داده شده در یک نوار از طول موجها تشکیل
شده اند ، این نوار بوسیله مولکولها در لایه های ستاره (مانند خورشید) ایجاد می شوند . در حالیکه مولکول تشکیل شده، از تعداد زیادی اتم با سطوح برانگیخته شده ی انرژی الکترونی می باشند و دارای ترکیبی از حرکتهای دورانی و لرزشی هستند که کوانتیده شده اند . اگر الکترونی انتقال انرژی در داخل اتمی انجام دهد چون این اتم خود جزئی از یک مولکول است بنابر این انرژی های مولکول مقدار کمی تغییر می کند . جدا کردن انرژی انتقالی الکترون، باعث تعداد زیادی خطوط انرژی جای داده شده می شود که همخوان با طول موجها در طیف آن می باشد .

  امتیاز: 0.00