منو
 صفحه های تصادفی
وزن سنجی یک نمونه به روش رسوبگیری
انحلال شرکت تعاونی
توزیع نرمال
آیا شما هوش اجتماعی دارید؟
علوم تغذیه در ورزش
اجماع
کازان
امام باقر علیه السلام و پیشگویی ویرانی قصر هشام
محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون
خشم پیامبر در حمایت از علی علیه السلام
 کاربر Online
376 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 13 آذر 1386 [04:17 ]
  طیف ستارگان - طیف مولکولی - (قسمت هفتم)
 

برخی از ستارگان دارای این ویژگی طیفی هستند که از تعداد زیادی خطوط نازک جای داده شده در یک نوار از طول موجها تشکیل
شده اند ، این نوار بوسیله مولکولها در لایه های ستاره (مانند خورشید) ایجاد می شوند . در حالیکه مولکول تشکیل شده، از تعداد زیادی اتم با سطوح برانگیخته شده ی انرژی الکترونی می باشند و دارای ترکیبی از حرکتهای دورانی و لرزشی هستند که کوانتیده شده اند . اگر الکترونی انتقال انرژی در داخل اتمی انجام دهد چون این اتم خود جزئی از یک مولکول است بنابر این انرژی های مولکول مقدار کمی تغییر می کند . جدا کردن انرژی انتقالی الکترون، باعث تعداد زیادی خطوط انرژی جای داده شده می شود که همخوان با طول موجها در طیف آن می باشد .

  امتیاز: 0.00