منو
 صفحه های تصادفی
نقش پتاسیم در بدن
معاویه بن یزید بن معاویه بن ابوسفیان
خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی
علی از زبان علی
لنین
قدرت نفوذی تشعشعات رادیو اکتیو
جنگ های آقا محمد خان در قفقاز
انواع استفاده‌های کاربردی از گیاهان در فضای سبز
کمیت شاعر
دایره نقطه تماس و خط مماس
 کاربر Online
630 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 08 آذر 1386 [04:34 ]
  طیف ستارگان - طیف دیگر ستارگان - (قسمت ششم)
 

با مشاهده طیف دیگر ستارگان، برخی ویژگیهای آنها را با خورشید یکسان می بینیم و بعضی ویژگی ها بسیار متفاوت است . برای مثال اگر طیف جذبی ستاره نسرواقع در صورت فلکی شلیاق را مشاهده کنیم و با طیف خورشید در ناحیه آبی – بنفش مقایسه کنیم درمی یابیم طیف خورشید دو خط هیدروژنی در طول موجهای 1/410 نانومتر و 0/434 نانومتر به همراه بسیاری خطوط دیگر دارد که در طیف نسرواقع این دو خط بسیار پهن تر شده اند ، همچنین طیف نسرواقع برخی از خطوط تاریک که خورشید دارا می باشد را، ندارد .
درنظر اول ممکن است فکر کنید که پهن بودن خط هیدروژن بدان معناست که فراوانی هیدروژن در نسرواقع بیش از خورشید است. ولی در واقع چنین چیزی نیست و ترکیب شیمیایی ستارگان تقریبا یکسان است ، پهنای این خطوط مربوط به دمای آنها می باشد . به علت دمای بالا، آهنگ بالای برخورد بین اتمها وجود دارد که علت پهن شدگی طیف می باشد . در دماهایی که بالای 15000 کلوین هستند شدت خطوط شروع به کم شدن می کند تا وقتی که برای ستارگان گرمتر یعنی بیش از 35000 کلوین کم نورتر یا تاریکتر می شوند در طیف ستارگان بسیار داغ یعنی بیش از 50000 کلوین این خطوط قابل رویت نیستند ، علت آن است که افزایش دما باعث افزایش انرژی جنبشی می شود آنقدر که اتمها برخوردهای شدیدی می کنند واین باعث یونیزه شدن اتمها گشته وآتها الکترونهای خود را از دست می دهند و این همان حالتی است که می گوییم ستاره اکنون حالت پلاسما دارد .

  امتیاز: 0.00