منو
 صفحه های تصادفی
بیزانس
ژنتیک مولکولی
فراموشی
هیئت مدیره شرکت تعاونی
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام از زبان امام باقر علیه السلام
امام جواد علیه السلام با دختر مأمون
عوارض جدی و پنهان مصرف سیگار
14-انواع فرعی
عمل قهقرایی
شیخ جنید صفوی
 کاربر Online
1046 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 03 آذر 1386 [05:02 ]
  طیف ستارگان - طیف خورشید - (قسمت پنجم)
 

اولین ستاره ای که به طور طیفی مورد بررسی قرار گرفت خورشید بود . منجم انگلیسی ویلیام ولاتسن با استفاده از یک منشور مشاهده کرد که خورشید یک طیف پیوسته است که دارای خطوط تاریکی می باشد . دانشمند آلمانی جوزف فرانهوفر با تکرار آزمایشات ولاتسن 784 خط تاریک که امروزه به نام خطوط فرانهوفر نامیده می شوند ، مشاهده کرد . فرانهوفر دریافت که بعضی از این خطوط تاریک دارای همان طول موجی هستند که خطوط گسیلی روشن طیف انواع مختلف عناصر ، در آزمایشگاه دارند . به عنوان مثال در نظر بگیرید که آهن را داغ کرده ایم تا به صورت گازی شکل دراید ، این عنصر دارای خطوط روشن گسیلی می باشد که با خطوط تاریکی در طیف خورشید همخوان می باشد . اخترفیزیکدانان امروزه هزاران خط تاریک جذبی در طیف خورشید می بینند . با استفاده از قوانین کیرشف حضور 67 عنصر مختلف در خورشید آشکار شده است . به یک مورد جالب توجه کنید ، عنصر هلیم ابتدا در خورشید مشاهده شد . خطی ناشناخته در طیف خورشید بود که به خط طیفی هیچ عنصری که در آزمایشگاه وجود داشت مطابقت نمی کرد و نام هلیم را به این علت گرفت که از واژه ی هلیوس ( Helios ) که واژه ای یونانی و به معنی خورشید بود گرفته شده است. چهل سال بعد این عنصر در زمین یافت شد .

  امتیاز: 0.00