منو
 صفحه های تصادفی
شبت بن ربعی
آشکارساز گرمایی
آستروفیلیت
اکوادور
کاربرد صنعتی اکسیژن
تهمت های ناروا به پیامبراسلام
شیوه علی عمادالدوله در جلب سپاهیان
جنگ خیبر
عبدالرحمن صوفی
رشته جنگلداری
 کاربر Online
673 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 05 آبان 1386 [16:18 ]
  تپ اختری عجیب در سحابی خرچنگ
 

در سال 1054 میلادی چینی ها و ستاره شناسان عرب متوجه درخشش ستاره ای پرنور در آسمان شدند . این نخستین ثبت در مشاهده یک ابرنواختراست و بازمانده این انفجار اکنون سحابی خرچنگ نامیده می شود . این سحابی هنوز نیز برای ستاره شناسان بسیار جالب است . این سحابی زیبا و جذاب میزبان تپ اختری با مشخصات غیرعادی می باشد که ممکن است به طور جدی دانسته های ما را در ارتباط با فیزیک تپ اخترها تغییر دهد .

برگرفته از :Arxiv paper

تصویر

  امتیاز: 0.00