منو
 کاربر Online
802 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 28 مهر 1386 [13:10 ]
  کهکشانهایی ﭙﻴﺮﺗﺮاز ﭽﻴﺯی که به نظر می ﺁیند
 

به عکس ﻨﮔﺎه کنید به این داستان مربوﻁ می شود  این ﮔﻮنه به نظر می رسد که فقط کهکشانى زیباست  این تصویر که توسط تلسکوﭖ فضایی هابل ﮔﺮفته شده جزئیات بیشترى اﺯکهکشان zwicky 18 نشان مى دهد که اﺯﺁﻨﭽﻪ مى باید جوانتر دیده مى شود . طبق ﮔﻔﺗﻪ محققان کهکشانهایى شبیه به این کهکشان ﭽﻨﺪ میلیارد سال نورى اﺯما فاصله دارند و درﺯمانى قرار دارند که جهان بسیار جوانتر اﺯامروز بوده است . این کهکشانهای جوان هنوز می توانند مقادیر زیادى ﮔﺎﺯو غبار را براى تولید ستارﮔﺎن جدید مورد استفاده قرار دهند .
ستارﮔﺎن داغ جوانشان از مقادیر فراوان هیدروﮋن و هلیم ابتدایى ازدوران انفجار بزرﮒ تولید شده اند و درخشش ﺁنها در انتهاى ﺁبی طیف مرئی مشاهده می شود .

منبع خبر : هابل

تصویر

  امتیاز: 0.00