منو
 صفحه های تصادفی
شمار اسیران کربلا
بررسی فیزیولوژیکی و اکولوژیکی فتوسنتز
هجوم سپاه عمر سعد به امام حسین علیه السلام
راه حل آووگادرو
جو «ماده غذایی»
انرژی همبستگی اتم
عطیه عوفی
سرخس نر
هدایت توپ در فوتبال
قانون بقای اندازه حرکت خطی
 کاربر Online
647 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 18 مهر 1386 [17:29 ]
  ﭙﺮتوهای ﭙﺮانرﮋی ﮔاما أهسته تر از سرعت نور حرکت می کنند
 

ستاره شناسان با مطالعه طیف بدست آمده اﺯکهکشانی دور دریافته اند که ﭙﺮتوهای ﭙﺮانرﮋی ﮔاما دقایقی دیرتر اﺯﭙﺮتوهای کم انرﮋی تر می رسند حتی اﮔر هم ﺯمان اﺯ منبعی تابیده باشند.اﮔﺮاینطور باشد نسبیت انیشتین که می گوید تمام فوتونها با سرعت برابرحرکت می کنند زیر سوال می رود . این کشف با استفاده از تلسکوپ جدید MAGIC واقع درﺠﺯایر قناری بدست أمده است .

منبع خبر : جهان امروز

تصویر

  امتیاز: 0.00