منو
 کاربر Online
850 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 29 شهریور 1386 [12:52 ]
  لیزر حس گر
 

می توان لیزرهای حساس به قطعی ارتباط را جایی پیدا کرد؟ از همان هایی که اینجوری قرار می گیرن >------------------- <
و در سیستمهای امنیتی استفاده میشن؟
سپهر نخجوان
sepehr_nk1992@yahoo.com

  امتیاز: 0.00