منو
 صفحه های تصادفی
زبان پارسی باستان
نوتروفیل
راستگویی در قرآن
اماکن اداری کلیسای وانک
کوتینی شدن
ناحیه هیرکانین
بردار ها در فضای 3 بعدی
زیگوت
آزمایش مشاهده یاخته‌های خونی در زیر میکروسکوپ
علی علیه السلام در قرآن - نساء : 69
 کاربر Online
1603 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 25 شهریور 1386 [09:27 ]
  جاذبه
 

با سلام من درمورد میزان شتاب جاذبه زمین ومیزان تغییرات آن دررابطه با ارتفاع،شعاع زمین درآن محل ونیز در رابطه با عرض جغرافیایی محل به مطالب مبسوطی نیاز دارم از کمک شما متشکرم

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 25 شهریور 1386 [09:42 ]
  گرانش
 

برای خواندن شرحی مبسوط درخصوص گرانش و شتاب گرانش به فصل گرانش فیزیک هالیدی جلد اول مراجعه کنید.

  امتیاز: 0.00